วันจันทร์ที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา : 07:34 น.

ผังรายการทีวี ช่อง True explore wild

เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 4 ]
00:01 - 00:30 พี่เลี้ยงแสนรัก ปี2
00:30 - 01:00 คลินิกสัตวแพทย์เคลื่อนที่
01:00 - 01:30 หลง
01:30 - 02:00 สัญชาตญาณแห่งป่า
02:00 - 02:30 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
02:30 - 03:00 มหัศจรรย์ชีวิตสัตว์โลก [ 9 ]
03:00 - 04:00 ทริปของคนรักสุนัข ตอนมาซาฮารุตะลอนทัวร์
04:00 - 05:00 ชีวิตป่าเคนย่า
05:00 - 06:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 4 ]
06:00 - 06:30 พี่เลี้ยงแสนรัก ปี2
06:30 - 07:00 คลินิกสัตวแพทย์เคลื่อนที่
07:00 - 07:30 หลง
07:30 - 08:00 สัญชาตญาณแห่งป่า
08:00 - 08:30 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
08:30 - 09:00 มหัศจรรย์ชีวิตสัตว์โลก [ 9 ]
09:00 - 10:00 ทริปของคนรักสุนัข ตอนมาซาฮารุตะลอนทัวร์
10:00 - 11:00 ชีวิตป่าเคนย่า
11:00 - 12:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 4 ]
12:00 - 12:30 พี่เลี้ยงแสนรัก ปี2
12:30 - 13:00 คลินิกสัตวแพทย์เคลื่อนที่
13:00 - 13:30 หลง
13:30 - 14:00 สัญชาตญาณแห่งป่า
14:00 - 14:30 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
14:30 - 15:00 มหัศจรรย์ชีวิตสัตว์โลก [ 9 ]
15:00 - 16:00 ทริปของคนรักสุนัข ตอนมาซาฮารุตะลอนทัวร์
16:00 - 17:00 ชีวิตป่าเคนย่า
17:00 - 18:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 4 ]
18:30 - 19:00 ชีวิตใต้น้ำ
19:00 - 20:00 ยักษ์ใหญ่แห่งน่านน้ำอเมริกาเหนือ
20:00 - 21:00 สุดยอดทริปกับโดมินิก โมนาแฮน [ 3 ]
21:00 - 22:00 โอ๊ค : ราชาแห่งต้นไม้
22:00 - 23:00 ชุบชีวิตนกอัลบาทรอส
23:00 - 00:00 อะโลฮ่า ท้าแดดกับสัตวแพทย์สุดหล่อ
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 อะโลฮ่า ท้าแดดกับสัตวแพทย์สุดหล่อ
00:01 - 00:30 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 2 ]
00:30 - 01:00 ชีวิตใต้น้ำ
01:00 - 02:00 ยักษ์ใหญ่แห่งน่านน้ำอเมริกาเหนือ
02:00 - 03:00 สุดยอดทริปกับโดมินิก โมนาแฮน [ 3 ]
03:00 - 04:00 โอ๊ค : ราชาแห่งต้นไม้
04:00 - 05:00 ชุบชีวิตนกอัลบาทรอส
05:00 - 06:00 อะโลฮ่า ท้าแดดกับสัตวแพทย์สุดหล่อ
06:00 - 06:30 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 2 ]
06:30 - 07:00 ชีวิตใต้น้ำ
07:00 - 08:00 ยักษ์ใหญ่แห่งน่านน้ำอเมริกาเหนือ
08:00 - 09:00 สุดยอดทริปกับโดมินิก โมนาแฮน [ 3 ]
09:00 - 10:00 โอ๊ค : ราชาแห่งต้นไม้
10:00 - 11:00 ชุบชีวิตนกอัลบาทรอส
11:00 - 12:00 อะโลฮ่า ท้าแดดกับสัตวแพทย์สุดหล่อ
12:00 - 12:30 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 2 ]
12:30 - 13:00 ชีวิตใต้น้ำ
13:00 - 14:00 ยักษ์ใหญ่แห่งน่านน้ำอเมริกาเหนือ
14:00 - 15:00 สุดยอดทริปกับโดมินิก โมนาแฮน [ 3 ]
15:00 - 16:00 โอ๊ค : ราชาแห่งต้นไม้
16:00 - 17:00 ชุบชีวิตนกอัลบาทรอส
17:00 - 18:00 อะโลฮ่า ท้าแดดกับสัตวแพทย์สุดหล่อ
18:30 - 19:00 ชีวิตใต้น้ำ
19:00 - 20:00 เสียงก้องจากป่าแอฟริกาใต้
20:00 - 21:00 สุดยอดทริปกับโดมินิก โมนาแฮน [ 3 ]
21:00 - 21:30 คืนชีวิตใหม่
21:30 - 22:00 คู่หูสัตวแพทย์กู้ชีพ [ 2 ]
22:00 - 23:00 อี.โอ. วิลสัน ราชาแห่งมด
23:00 - 00:00 อะโลฮ่า ท้าแดดกับสัตวแพทย์สุดหล่อ
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 อะโลฮ่า ท้าแดดกับสัตวแพทย์สุดหล่อ
00:01 - 00:30 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 2 ]
00:30 - 01:00 ชีวิตใต้น้ำ
01:00 - 02:00 เสียงก้องจากป่าแอฟริกาใต้
02:00 - 03:00 สุดยอดทริปกับโดมินิก โมนาแฮน [ 3 ]
03:00 - 03:30 คืนชีวิตใหม่
03:30 - 04:00 คู่หูสัตวแพทย์กู้ชีพ [ 2 ]
04:00 - 05:00 อี.โอ. วิลสัน ราชาแห่งมด
05:00 - 06:00 อะโลฮ่า ท้าแดดกับสัตวแพทย์สุดหล่อ
06:00 - 06:30 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 2 ]
06:30 - 07:00 ชีวิตใต้น้ำ
07:00 - 08:00 เสียงก้องจากป่าแอฟริกาใต้
08:00 - 09:00 สุดยอดทริปกับโดมินิก โมนาแฮน [ 3 ]
09:00 - 09:30 คืนชีวิตใหม่
09:30 - 10:00 คู่หูสัตวแพทย์กู้ชีพ [ 2 ]
10:00 - 11:00 อี.โอ. วิลสัน ราชาแห่งมด
11:00 - 12:00 อะโลฮ่า ท้าแดดกับสัตวแพทย์สุดหล่อ
12:00 - 12:30 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 2 ]
12:30 - 13:00 ชีวิตใต้น้ำ
13:00 - 14:00 เสียงก้องจากป่าแอฟริกาใต้
14:00 - 15:00 สุดยอดทริปกับโดมินิก โมนาแฮน [ 3 ]
15:00 - 15:30 คืนชีวิตใหม่
15:30 - 16:00 คู่หูสัตวแพทย์กู้ชีพ [ 2 ]
16:00 - 17:00 อี.โอ. วิลสัน ราชาแห่งมด
17:00 - 18:00 อะโลฮ่า ท้าแดดกับสัตวแพทย์สุดหล่อ
18:30 - 19:00 มหัศจรรย์กำเนิดใหม่
19:00 - 20:00 เสียงก้องจากป่าแอฟริกาใต้
20:00 - 21:00 สถานเลี้ยงสัตว์กำพร้า [ 3 ]
21:00 - 22:00 อะโลฮ่า ท้าแดดกับสัตวแพทย์สุดหล่อ [ 8 ]
22:00 - 22:55 การประกวดสุนัขประจำชาติ
22:55 - 00:00 ความงามแห่งป่าแอฟริกา
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
22:55 - 00:00 ความงามแห่งป่าแอฟริกา
00:01 - 00:30 สุดยอดแห่งสัตว์เลี้ยง
00:30 - 01:00 มหัศจรรย์กำเนิดใหม่
01:00 - 02:00 เสียงก้องจากป่าแอฟริกาใต้
02:00 - 03:00 สถานเลี้ยงสัตว์กำพร้า [ 3 ]
03:00 - 04:00 อะโลฮ่า ท้าแดดกับสัตวแพทย์สุดหล่อ [ 8 ]
04:00 - 04:55 การประกวดสุนัขประจำชาติ
04:55 - 06:00 ความงามแห่งป่าแอฟริกา
06:00 - 06:30 สุดยอดแห่งสัตว์เลี้ยง
06:30 - 07:00 มหัศจรรย์กำเนิดใหม่
07:00 - 08:00 เสียงก้องจากป่าแอฟริกาใต้
08:00 - 09:00 สถานเลี้ยงสัตว์กำพร้า [ 3 ]
09:00 - 10:00 อะโลฮ่า ท้าแดดกับสัตวแพทย์สุดหล่อ [ 8 ]
10:00 - 10:55 การประกวดสุนัขประจำชาติ
10:55 - 12:00 ความงามแห่งป่าแอฟริกา
12:00 - 12:30 สุดยอดแห่งสัตว์เลี้ยง
12:30 - 13:00 มหัศจรรย์กำเนิดใหม่
13:00 - 14:00 เสียงก้องจากป่าแอฟริกาใต้
14:00 - 15:00 สถานเลี้ยงสัตว์กำพร้า [ 3 ]
15:00 - 16:00 อะโลฮ่า ท้าแดดกับสัตวแพทย์สุดหล่อ [ 8 ]
16:00 - 16:55 การประกวดสุนัขประจำชาติ
16:55 - 18:00 ความงามแห่งป่าแอฟริกา
18:30 - 19:05 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า
19:05 - 20:00 เรื่องเล่าเจ้าแมวน้อย
20:00 - 21:00 สถานเลี้ยงสัตว์กำพร้า [ 3 ]
21:00 - 22:00 ชีวิตริมฝั่ง
22:00 - 23:00 หมีน้ำตาลแห่งฮอกไกโด
23:00 - 00:00 โซลตั้น มนุษย์(ฝึก)หมาป่า
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 โซลตั้น มนุษย์(ฝึก)หมาป่า
00:01 - 00:30 สุดยอดแห่งสัตว์เลี้ยง
00:30 - 01:05 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า
01:05 - 02:05 เรื่องเล่าเจ้าแมวน้อย
02:05 - 03:00 สถานเลี้ยงสัตว์กำพร้า [ 3 ]
03:00 - 04:00 ชีวิตริมฝั่ง
04:00 - 05:00 หมีน้ำตาลแห่งฮอกไกโด
05:00 - 06:00 โซลตั้น มนุษย์(ฝึก)หมาป่า
06:00 - 06:30 สุดยอดแห่งสัตว์เลี้ยง
06:30 - 07:05 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า
07:05 - 08:05 เรื่องเล่าเจ้าแมวน้อย
08:05 - 09:00 สถานเลี้ยงสัตว์กำพร้า [ 3 ]
09:00 - 10:00 ชีวิตริมฝั่ง
10:00 - 11:00 หมีน้ำตาลแห่งฮอกไกโด
11:00 - 12:00 โซลตั้น มนุษย์(ฝึก)หมาป่า
12:00 - 12:30 สุดยอดแห่งสัตว์เลี้ยง
12:30 - 13:05 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า
13:05 - 14:05 เรื่องเล่าเจ้าแมวน้อย
14:05 - 15:00 สถานเลี้ยงสัตว์กำพร้า [ 3 ]
15:00 - 16:00 ชีวิตริมฝั่ง
16:00 - 17:00 หมีน้ำตาลแห่งฮอกไกโด
17:00 - 17:55 โซลตั้น มนุษย์(ฝึก)หมาป่า
17:55 - 18:25 สุดยอดแห่งสัตว์เลี้ยง
18:25 - 18:55 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า
18:55 - 19:40 ทีมสัตวแพทย์แห่งยอร์กเชียร์:ฤดูใบไม้ร่วง
19:40 - 20:15 สัตว์โลกตัวน้อย
21:00 - 21:30 ดร.ลิซ่า สัตวแพทย์นางฟ้า
21:30 - 22:00 สวนสัตว์ปารีส
22:00 - 23:00 ผจญภัยไปกับเรือสำราญของ ไนเจล มาร์เว่น
23:00 - 00:00 คืนชีวิตสัตว์ป่า [ 6 ]
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 คืนชีวิตสัตว์ป่า [ 6 ]
00:01 - 00:30 สุดยอดแห่งสัตว์เลี้ยง
00:30 - 01:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า
01:00 - 02:00 ทีมสัตวแพทย์แห่งยอร์กเชียร์:ฤดูใบไม้ร่วง
02:00 - 03:00 ทีมสัตวแพทย์แห่งยอร์กเชียร์
03:00 - 03:30 ดร.ลิซ่า สัตวแพทย์นางฟ้า
03:30 - 04:00 สวนสัตว์ปารีส
04:00 - 05:00 ผจญภัยไปกับเรือสำราญของ ไนเจล มาร์เว่น
05:00 - 06:00 คืนชีวิตสัตว์ป่า [ 6 ]
06:00 - 06:30 สุดยอดแห่งสัตว์เลี้ยง
06:30 - 07:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า
07:00 - 08:00 ทีมสัตวแพทย์แห่งยอร์กเชียร์:ฤดูใบไม้ร่วง
08:00 - 09:00 ทีมสัตวแพทย์แห่งยอร์กเชียร์
09:00 - 09:30 ดร.ลิซ่า สัตวแพทย์นางฟ้า
09:30 - 10:00 สวนสัตว์ปารีส
10:00 - 11:00 ผจญภัยไปกับเรือสำราญของ ไนเจล มาร์เว่น
11:00 - 12:00 คืนชีวิตสัตว์ป่า [ 6 ]
12:00 - 12:30 สุดยอดแห่งสัตว์เลี้ยง
12:30 - 13:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า
13:00 - 14:00 ทีมสัตวแพทย์แห่งยอร์กเชียร์:ฤดูใบไม้ร่วง
14:00 - 15:00 ทีมสัตวแพทย์แห่งยอร์กเชียร์
15:00 - 15:30 ดร.ลิซ่า สัตวแพทย์นางฟ้า
15:30 - 16:00 สวนสัตว์ปารีส
16:00 - 17:00 ผจญภัยไปกับเรือสำราญของ ไนเจล มาร์เว่น
17:00 - 18:00 คืนชีวิตสัตว์ป่า [ 6 ]
17:30 - 19:30 ถ่ายทอดสด พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล
18:30 - 19:00 คลินิกสัตวแพทย์เคลื่อนที่
19:00 - 19:30 หลง
19:30 - 20:00 สัญชาตญาณแห่งป่า
20:00 - 20:30 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
20:30 - 21:00 มหัศจรรย์ชีวิตสัตว์โลก [ 9 ]
21:00 - 22:00 ทริปของคนรักสุนัข ตอนมาซาฮารุตะลอนทัวร์
22:00 - 23:00 ตามรอยสุนัขป่าแอฟริกัน
23:00 - 00:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 4 ]
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 4 ]
00:01 - 00:30 ดร.ลิซ่า สัตวแพทย์นางฟ้า
00:30 - 01:00 คลินิกสัตวแพทย์เคลื่อนที่
01:00 - 01:30 หลง
01:30 - 02:00 สัญชาตญาณแห่งป่า
02:00 - 02:30 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
02:30 - 03:00 มหัศจรรย์ชีวิตสัตว์โลก [ 9 ]
03:00 - 04:00 ทริปของคนรักสุนัข ตอนมาซาฮารุตะลอนทัวร์
04:00 - 05:00 ตามรอยสุนัขป่าแอฟริกัน
05:00 - 06:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 4 ]
06:00 - 06:30 ดร.ลิซ่า สัตวแพทย์นางฟ้า
06:30 - 07:00 คลินิกสัตวแพทย์เคลื่อนที่
07:00 - 07:30 หลง
07:30 - 08:00 สัญชาตญาณแห่งป่า
08:00 - 08:30 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
08:30 - 09:00 มหัศจรรย์ชีวิตสัตว์โลก [ 9 ]
09:00 - 10:00 ทริปของคนรักสุนัข ตอนมาซาฮารุตะลอนทัวร์
10:00 - 11:00 ตามรอยสุนัขป่าแอฟริกัน
10:30 - 12:30 ถ่ายทอดสด พระราชพิธีเลี้ยงพระ
11:00 - 12:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 4 ]
12:00 - 12:30 ดร.ลิซ่า สัตวแพทย์นางฟ้า
12:30 - 13:00 คลินิกสัตวแพทย์เคลื่อนที่
13:00 - 13:30 หลง
13:30 - 14:00 สัญชาตญาณแห่งป่า
14:00 - 14:30 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
14:30 - 15:00 มหัศจรรย์ชีวิตสัตว์โลก [ 9 ]
15:00 - 16:00 ทริปของคนรักสุนัข ตอนมาซาฮารุตะลอนทัวร์
16:00 - 17:00 ตามรอยสุนัขป่าแอฟริกัน
17:00 - 18:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 4 ]
17:30 - 19:30 ถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีราง
18:30 - 19:00 คลินิกสัตวแพทย์เคลื่อนที่
19:00 - 19:30 หลง
19:30 - 20:00 สัญชาตญาณแห่งป่า
20:00 - 20:30 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
20:30 - 21:00 มหัศจรรย์ชีวิตสัตว์โลก [ 9 ]
21:00 - 22:00 ทริปของคนรักสุนัข ตอนมาซาฮารุตะลอนทัวร์
22:00 - 23:00 ชีวิตป่าเคนย่า
23:00 - 00:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 4 ]

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก truelife.com