วันจันทร์ที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา : 18:56 น.

ผังรายการทีวี ช่อง True explore wild

เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 4 ]
00:01 - 00:30 พี่เลี้ยงแสนรัก ปี2
00:30 - 01:00 มหัศจรรย์ชีวิตสัตว์โลก [ 9 ]
01:00 - 01:30 สุดยอดแห่งสัตว์เลี้ยง
01:30 - 02:00 แมตต์ แบรช สัตวแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่
01:53 - 02:00 Truevisions Trending 2017
02:00 - 02:30 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 2 ]
02:30 - 03:00 ผู้พิทักษ์โลกใต้น้ำ
03:00 - 04:00 เสียงก้องจากป่าแอฟริกาใต้
04:00 - 05:00 ปฏิบัติการซ่อนกล้องเจ้าตูบ
04:46 - 05:00 Truevisions Trending 2017
05:00 - 06:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 4 ]
06:00 - 06:30 พี่เลี้ยงแสนรัก ปี2
06:30 - 07:00 มหัศจรรย์ชีวิตสัตว์โลก [ 9 ]
07:00 - 07:30 สุดยอดแห่งสัตว์เลี้ยง
07:30 - 08:00 แมตต์ แบรช สัตวแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่
07:53 - 08:00 Truevisions Trending 2017
08:00 - 08:30 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 2 ]
08:30 - 09:00 ผู้พิทักษ์โลกใต้น้ำ
09:00 - 10:00 เสียงก้องจากป่าแอฟริกาใต้
10:00 - 11:00 ปฏิบัติการซ่อนกล้องเจ้าตูบ
10:46 - 11:00 Truevisions Trending 2017
11:00 - 12:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 4 ]
12:00 - 12:30 พี่เลี้ยงแสนรัก ปี2
12:30 - 13:00 มหัศจรรย์ชีวิตสัตว์โลก [ 9 ]
13:00 - 13:30 สุดยอดแห่งสัตว์เลี้ยง
13:30 - 14:00 แมตต์ แบรช สัตวแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่
13:53 - 14:00 Truevisions Trending 2017
14:00 - 14:30 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 2 ]
14:30 - 15:00 ผู้พิทักษ์โลกใต้น้ำ
15:00 - 16:00 เสียงก้องจากป่าแอฟริกาใต้
16:00 - 17:00 ปฏิบัติการซ่อนกล้องเจ้าตูบ
16:46 - 17:00 Truevisions Trending 2017
17:00 - 18:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 4 ]
18:30 - 19:00 ชีวิตใต้น้ำ
19:00 - 20:00 ยักษ์ใหญ่แห่งน่านน้ำอเมริกาเหนือ
20:00 - 20:30 หลง
20:30 - 21:00 หลง
21:00 - 22:00 ทีมสัตวแพทย์แห่งยอร์กเชียร์:ฤดูใบไม้ร่วง
22:00 - 23:00 ความลับของสุนัข
23:00 - 00:00 ความลับแห่งทะเลสาบคอนแสตนซ์
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 ความลับแห่งทะเลสาบคอนแสตนซ์
00:01 - 00:30 มหัศจรรย์ชีวิตสัตว์โลก [ 8 ]
00:30 - 01:00 ชีวิตใต้น้ำ
01:00 - 02:00 ยักษ์ใหญ่แห่งน่านน้ำอเมริกาเหนือ
01:51 - 02:00 Truevisions Trending 2017
02:00 - 02:30 หลง
02:30 - 03:00 หลง
03:00 - 04:00 ทีมสัตวแพทย์แห่งยอร์กเชียร์:ฤดูใบไม้ร่วง
04:00 - 05:00 ความลับของสุนัข
04:44 - 05:00 Truevisions Trending 2017
05:00 - 06:00 ความลับแห่งทะเลสาบคอนแสตนซ์
06:00 - 06:30 มหัศจรรย์ชีวิตสัตว์โลก [ 8 ]
06:30 - 07:00 ชีวิตใต้น้ำ
07:00 - 08:00 ยักษ์ใหญ่แห่งน่านน้ำอเมริกาเหนือ
07:51 - 08:00 Truevisions Trending 2017
08:00 - 08:30 หลง
08:30 - 09:00 หลง
09:00 - 10:00 ทีมสัตวแพทย์แห่งยอร์กเชียร์:ฤดูใบไม้ร่วง
10:00 - 11:00 ความลับของสุนัข
10:44 - 11:00 Truevisions Trending 2017
11:00 - 12:00 ความลับแห่งทะเลสาบคอนแสตนซ์
12:00 - 12:30 มหัศจรรย์ชีวิตสัตว์โลก [ 8 ]
12:30 - 13:00 ชีวิตใต้น้ำ
13:00 - 14:00 ยักษ์ใหญ่แห่งน่านน้ำอเมริกาเหนือ
13:51 - 14:00 Truevisions Trending 2017
14:00 - 14:30 หลง
14:30 - 15:00 หลง
15:00 - 16:00 ทีมสัตวแพทย์แห่งยอร์กเชียร์:ฤดูใบไม้ร่วง
16:00 - 17:00 ความลับของสุนัข
16:44 - 17:00 Truevisions Trending 2017
17:00 - 18:00 ความลับแห่งทะเลสาบคอนแสตนซ์
18:30 - 19:00 ชีวิตใต้น้ำ
19:00 - 20:00 ผจญภัยไปกับเรือสำราญของ ไนเจล มาร์เว่น
20:00 - 20:30 สัตว์เลี้ยงน่ารัก
20:30 - 21:00 สัตว์เลี้ยงน่ารัก
21:00 - 21:30 คืนชีวิตใหม่
21:30 - 22:00 คู่หูสัตวแพทย์กู้ชีพ [ 2 ]
22:00 - 23:00 ทีมสัตวแพทย์แห่งยอร์กเชียร์: ฤดูใบไม้ผลิ
23:00 - 00:00 เจ้าแห่งความเร็วแดนฝรั่งเศสใต้
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 เจ้าแห่งความเร็วแดนฝรั่งเศสใต้
00:01 - 00:30 มหัศจรรย์ชีวิตสัตว์โลก [ 8 ]
00:30 - 01:00 ชีวิตใต้น้ำ
01:00 - 02:00 ผจญภัยไปกับเรือสำราญของ ไนเจล มาร์เว่น
01:43 - 02:00 Truevisions Trending 2017
02:00 - 02:30 สัตว์เลี้ยงน่ารัก
02:30 - 03:00 สัตว์เลี้ยงน่ารัก
03:00 - 03:30 คืนชีวิตใหม่
03:30 - 04:00 คู่หูสัตวแพทย์กู้ชีพ [ 2 ]
04:00 - 05:00 ทีมสัตวแพทย์แห่งยอร์กเชียร์: ฤดูใบไม้ผลิ
05:00 - 06:00 เจ้าแห่งความเร็วแดนฝรั่งเศสใต้
06:00 - 06:30 มหัศจรรย์ชีวิตสัตว์โลก [ 8 ]
06:30 - 07:00 ชีวิตใต้น้ำ
07:00 - 08:00 ผจญภัยไปกับเรือสำราญของ ไนเจล มาร์เว่น
07:43 - 08:00 Truevisions Trending 2017
08:00 - 08:30 สัตว์เลี้ยงน่ารัก
08:30 - 09:00 สัตว์เลี้ยงน่ารัก
09:00 - 09:30 คืนชีวิตใหม่
09:30 - 10:00 คู่หูสัตวแพทย์กู้ชีพ [ 2 ]
10:00 - 11:00 ทีมสัตวแพทย์แห่งยอร์กเชียร์: ฤดูใบไม้ผลิ
10:43 - 11:00 Truevisions Trending 2017
11:00 - 12:00 เจ้าแห่งความเร็วแดนฝรั่งเศสใต้
12:00 - 12:30 มหัศจรรย์ชีวิตสัตว์โลก [ 8 ]
12:30 - 13:00 ชีวิตใต้น้ำ
13:00 - 14:00 ผจญภัยไปกับเรือสำราญของ ไนเจล มาร์เว่น
13:43 - 14:00 Truevisions Trending 2017
14:00 - 14:30 สัตว์เลี้ยงน่ารัก
14:30 - 15:00 สัตว์เลี้ยงน่ารัก
15:00 - 15:30 คืนชีวิตใหม่
15:30 - 16:00 คู่หูสัตวแพทย์กู้ชีพ [ 2 ]
16:00 - 17:00 ทีมสัตวแพทย์แห่งยอร์กเชียร์: ฤดูใบไม้ผลิ
16:43 - 17:00 Truevisions Trending 2017
17:00 - 18:00 เจ้าแห่งความเร็วแดนฝรั่งเศสใต้
18:30 - 19:00 มหัศจรรย์กำเนิดใหม่
19:00 - 20:00 สะพานธรรมชาติ
20:00 - 21:00 สถานเลี้ยงสัตว์กำพร้า [ 3 ]
21:00 - 22:00 อะโลฮ่า ท้าแดดกับสัตวแพทย์สุดหล่อ
22:00 - 23:00 นิวซีแลนด์ใต้ สวรรค์แห่งเพนกวิน
23:00 - 00:00 เรื่องเล่าเจ้าแมวน้อย
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 เรื่องเล่าเจ้าแมวน้อย
00:01 - 00:30 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า
00:30 - 01:00 มหัศจรรย์กำเนิดใหม่
01:00 - 02:00 สะพานธรรมชาติ
02:00 - 03:00 สถานเลี้ยงสัตว์กำพร้า [ 3 ]
03:00 - 04:00 อะโลฮ่า ท้าแดดกับสัตวแพทย์สุดหล่อ
04:00 - 05:00 นิวซีแลนด์ใต้ สวรรค์แห่งเพนกวิน
05:00 - 06:00 เรื่องเล่าเจ้าแมวน้อย
06:00 - 06:30 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า
06:30 - 07:00 มหัศจรรย์กำเนิดใหม่
07:00 - 08:00 สะพานธรรมชาติ
08:00 - 09:00 สถานเลี้ยงสัตว์กำพร้า [ 3 ]
09:00 - 10:00 อะโลฮ่า ท้าแดดกับสัตวแพทย์สุดหล่อ
10:00 - 11:00 นิวซีแลนด์ใต้ สวรรค์แห่งเพนกวิน
11:00 - 12:00 เรื่องเล่าเจ้าแมวน้อย
12:00 - 12:30 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า
12:30 - 13:00 มหัศจรรย์กำเนิดใหม่
13:00 - 14:00 สะพานธรรมชาติ
14:00 - 15:00 สถานเลี้ยงสัตว์กำพร้า [ 3 ]
15:00 - 16:00 อะโลฮ่า ท้าแดดกับสัตวแพทย์สุดหล่อ
16:00 - 17:00 นิวซีแลนด์ใต้ สวรรค์แห่งเพนกวิน
17:00 - 18:00 เรื่องเล่าเจ้าแมวน้อย
18:30 - 19:00 สัญชาตญาณแห่งป่า
19:00 - 19:30 ตามติดชีวิตมะ หมา
19:30 - 20:00 ตามติดชีวิตมะ หมา
20:00 - 21:00 สถานเลี้ยงสัตว์กำพร้า [ 3 ]
21:00 - 22:00 สุดยอดทริปกับโดมินิก โมนาแฮน [ 3 ]
22:00 - 23:00 ชีวิตป่าเคนย่า
23:00 - 23:30 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
23:30 - 00:00 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:30 - 00:00 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
00:01 - 00:30 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า
00:30 - 01:00 สัญชาตญาณแห่งป่า
01:00 - 01:30 ตามติดชีวิตมะ หมา
01:30 - 02:00 ตามติดชีวิตมะ หมา
02:00 - 03:00 สถานเลี้ยงสัตว์กำพร้า [ 3 ]
03:00 - 04:00 สุดยอดทริปกับโดมินิก โมนาแฮน [ 3 ]
04:00 - 05:00 ชีวิตป่าเคนย่า
05:00 - 05:30 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
05:30 - 06:00 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
06:00 - 06:30 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า
06:30 - 07:00 สัญชาตญาณแห่งป่า
07:00 - 07:30 ตามติดชีวิตมะ หมา
07:30 - 08:00 ตามติดชีวิตมะ หมา
08:00 - 09:00 สถานเลี้ยงสัตว์กำพร้า [ 3 ]
09:00 - 10:00 สุดยอดทริปกับโดมินิก โมนาแฮน [ 3 ]
10:00 - 11:00 ชีวิตป่าเคนย่า
11:00 - 11:30 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
11:30 - 12:00 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
12:00 - 12:30 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า
12:30 - 13:00 สัญชาตญาณแห่งป่า
13:00 - 13:30 ตามติดชีวิตมะ หมา
13:30 - 14:00 ตามติดชีวิตมะ หมา
14:00 - 15:00 สถานเลี้ยงสัตว์กำพร้า [ 3 ]
15:00 - 16:00 สุดยอดทริปกับโดมินิก โมนาแฮน [ 3 ]
16:00 - 17:00 ชีวิตป่าเคนย่า
17:00 - 17:30 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
17:30 - 18:00 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
18:00 - 18:30 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า
18:30 - 19:00 สัญชาตญาณแห่งป่า
19:00 - 19:45 ทีมสัตวแพทย์แห่งยอร์กเชียร์:ฤดูใบไม้ร่วง
19:45 - 20:15 แปลงโฉมเจ้าตูบ [ 2 ]
21:00 - 21:30 คลินิกสัตวแพทย์เคลื่อนที่
21:30 - 22:00 สวนสัตว์ปารีส
22:00 - 23:00 ยีราฟ ยักษ์ใหญ่ที่ถูกลืม
23:00 - 00:00 คืนชีวิตสัตว์ป่า [ 6 ]
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 คืนชีวิตสัตว์ป่า [ 6 ]
00:01 - 00:30 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า
00:30 - 01:00 สัญชาตญาณแห่งป่า
01:00 - 02:00 ทีมสัตวแพทย์แห่งยอร์กเชียร์:ฤดูใบไม้ร่วง
02:00 - 02:30 ดร.ลิซ่า สัตวแพทย์นางฟ้า
02:30 - 03:00 ดร.ลิซ่า สัตวแพทย์นางฟ้า
03:00 - 03:30 คลินิกสัตวแพทย์เคลื่อนที่
03:30 - 04:00 สวนสัตว์ปารีส
04:00 - 05:00 ยีราฟ ยักษ์ใหญ่ที่ถูกลืม
05:00 - 06:00 คืนชีวิตสัตว์ป่า [ 6 ]
06:00 - 06:30 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า
06:30 - 07:00 สัญชาตญาณแห่งป่า
07:00 - 08:00 ทีมสัตวแพทย์แห่งยอร์กเชียร์:ฤดูใบไม้ร่วง
08:00 - 08:30 ดร.ลิซ่า สัตวแพทย์นางฟ้า
08:30 - 09:00 ดร.ลิซ่า สัตวแพทย์นางฟ้า
09:00 - 09:30 คลินิกสัตวแพทย์เคลื่อนที่
09:30 - 10:00 สวนสัตว์ปารีส
10:00 - 11:00 ยีราฟ ยักษ์ใหญ่ที่ถูกลืม
11:00 - 12:00 คืนชีวิตสัตว์ป่า [ 6 ]
12:00 - 12:30 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า
12:30 - 13:00 สัญชาตญาณแห่งป่า
13:00 - 14:00 ทีมสัตวแพทย์แห่งยอร์กเชียร์:ฤดูใบไม้ร่วง
14:00 - 14:30 ดร.ลิซ่า สัตวแพทย์นางฟ้า
14:30 - 15:00 ดร.ลิซ่า สัตวแพทย์นางฟ้า
15:00 - 15:30 คลินิกสัตวแพทย์เคลื่อนที่
15:30 - 16:00 สวนสัตว์ปารีส
16:00 - 17:00 ยีราฟ ยักษ์ใหญ่ที่ถูกลืม
17:00 - 18:00 คืนชีวิตสัตว์ป่า [ 6 ]
18:30 - 19:00 คิตตี้ 911
19:00 - 19:30 สุดยอดแห่งสัตว์เลี้ยง
19:30 - 20:00 แมตต์ แบรช สัตวแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่
20:00 - 20:30 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 2 ]
20:30 - 21:00 สัตว์โลกตัวน้อย
21:00 - 22:00 เสียงก้องจากป่าแอฟริกาใต้
22:00 - 23:00 โซลตั้น มนุษย์(ฝึก)หมาป่า
23:00 - 00:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 4 ]
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 4 ]
00:01 - 00:30 พี่เลี้ยงแสนรัก ปี2
00:30 - 01:00 คิตตี้ 911
01:00 - 01:30 สุดยอดแห่งสัตว์เลี้ยง
01:30 - 02:00 แมตต์ แบรช สัตวแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่
02:00 - 02:30 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 2 ]
02:30 - 03:00 สัตว์โลกตัวน้อย
03:00 - 04:00 เสียงก้องจากป่าแอฟริกาใต้
04:00 - 05:00 โซลตั้น มนุษย์(ฝึก)หมาป่า
05:00 - 06:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 4 ]
06:00 - 06:30 พี่เลี้ยงแสนรัก ปี2
06:30 - 07:00 คิตตี้ 911
07:00 - 07:30 สุดยอดแห่งสัตว์เลี้ยง
07:30 - 08:00 แมตต์ แบรช สัตวแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่
08:00 - 08:30 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 2 ]
08:30 - 09:00 สัตว์โลกตัวน้อย
09:00 - 10:00 เสียงก้องจากป่าแอฟริกาใต้
10:00 - 11:00 โซลตั้น มนุษย์(ฝึก)หมาป่า
11:00 - 12:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 4 ]
12:00 - 12:30 พี่เลี้ยงแสนรัก ปี2
12:30 - 13:00 คิตตี้ 911
13:00 - 13:30 สุดยอดแห่งสัตว์เลี้ยง
13:30 - 14:00 แมตต์ แบรช สัตวแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่
14:00 - 14:30 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 2 ]
14:30 - 15:00 สัตว์โลกตัวน้อย
15:00 - 16:00 เสียงก้องจากป่าแอฟริกาใต้
16:00 - 17:00 โซลตั้น มนุษย์(ฝึก)หมาป่า
17:00 - 18:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 4 ]
18:30 - 19:00 คิตตี้ 911
19:00 - 19:30 สุดยอดแห่งสัตว์เลี้ยง
19:30 - 20:00 แมตต์ แบรช สัตวแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่
20:00 - 20:30 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 2 ]
20:30 - 21:05 สัตว์โลกตัวน้อย
21:05 - 22:00 เสียงก้องจากป่าแอฟริกาใต้
22:00 - 23:00 ปฏิบัติการซ่อนกล้องเจ้าตูบ
23:00 - 00:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 4 ]

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก truelife.com