วันจันทร์ที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 เวลา : 22:18 น.

ผังรายการทีวี ช่อง True explore wild

เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 คืนชีวิตสัตว์ป่า [ 6 ]
00:01 - 00:30 คิตตี้ 911
00:30 - 01:00 คืนชีวิตใหม่
01:00 - 01:30 ชีวิตใต้น้ำ
01:30 - 02:05 ชีวิตใต้น้ำ
01:32 - 01:59 ชีวิตใต้น้ำ
01:59 - 02:05 Truevisions Stunt 2018
02:05 - 02:30 ราชินีงู
02:30 - 03:00 คิตตี้ 911
03:00 - 03:30 บ้านสวนสัตว์
03:30 - 04:00 คู่มือรู้จักสุนัข ปี1 รีเทิร์น
04:00 - 04:30 สุนัขของคุณ สีอะไร?
04:30 - 05:05 พี่เลี้ยงแสนรัก [ 2 ]
04:32 - 04:58 พี่เลี้ยงแสนรัก [ 2 ]
04:58 - 05:05 Truevisions Stunt 2018
05:05 - 06:00 คืนชีวิตสัตว์ป่า [ 6 ]
06:00 - 06:30 คิตตี้ 911
06:30 - 07:00 คืนชีวิตใหม่
07:00 - 07:30 ชีวิตใต้น้ำ
07:30 - 08:05 ชีวิตใต้น้ำ
07:32 - 07:59 ชีวิตใต้น้ำ
07:59 - 08:05 Truevisions Stunt 2018
08:05 - 08:30 ราชินีงู
08:30 - 09:00 คิตตี้ 911
09:00 - 09:30 บ้านสวนสัตว์
09:30 - 10:00 คู่มือรู้จักสุนัข ปี1 รีเทิร์น
10:00 - 10:30 สุนัขของคุณ สีอะไร?
10:30 - 11:05 พี่เลี้ยงแสนรัก [ 2 ]
10:32 - 10:58 พี่เลี้ยงแสนรัก [ 2 ]
10:58 - 11:05 Truevisions Stunt 2018
11:05 - 12:00 คืนชีวิตสัตว์ป่า [ 6 ]
12:00 - 12:30 คิตตี้ 911
12:30 - 13:00 คืนชีวิตใหม่
13:00 - 13:30 ชีวิตใต้น้ำ
13:30 - 14:05 ชีวิตใต้น้ำ
13:32 - 13:59 ชีวิตใต้น้ำ
13:59 - 14:05 Truevisions Stunt 2018
14:05 - 14:30 ราชินีงู
14:30 - 15:00 คิตตี้ 911
15:00 - 15:30 บ้านสวนสัตว์
15:30 - 16:00 คู่มือรู้จักสุนัข ปี1 รีเทิร์น
16:00 - 16:30 สุนัขของคุณ สีอะไร?
16:30 - 17:05 พี่เลี้ยงแสนรัก [ 2 ]
16:32 - 16:58 พี่เลี้ยงแสนรัก [ 2 ]
16:58 - 17:05 Truevisions Stunt 2018
17:05 - 18:00 คืนชีวิตสัตว์ป่า [ 6 ]
18:30 - 19:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า
19:00 - 20:00 ชีวิตป่าเคนย่า
20:00 - 21:00 อะโลฮ่า ท้าแดดกับสัตวแพทย์สุดหล่อ [ 8 ]
21:00 - 22:00 ส่องชีวิตเจ้าตัวเล็ก
22:00 - 23:00 เสียงก้องจากป่าแอฟริกาใต้
23:00 - 00:00 เล่าสู่ประสบการณ์ธรรมชาติ
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 เล่าสู่ประสบการณ์ธรรมชาติ
00:01 - 00:30 มหัศจรรย์ชีวิตสัตว์โลก [ 9 ]
00:30 - 01:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า
01:00 - 02:00 ชีวิตป่าเคนย่า
02:00 - 03:00 อะโลฮ่า ท้าแดดกับสัตวแพทย์สุดหล่อ [ 8 ]
03:00 - 04:00 ส่องชีวิตเจ้าตัวเล็ก
04:00 - 05:00 เสียงก้องจากป่าแอฟริกาใต้
05:00 - 06:00 เล่าสู่ประสบการณ์ธรรมชาติ
06:00 - 06:30 มหัศจรรย์ชีวิตสัตว์โลก [ 9 ]
06:30 - 07:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า
07:00 - 08:00 ชีวิตป่าเคนย่า
08:00 - 09:00 อะโลฮ่า ท้าแดดกับสัตวแพทย์สุดหล่อ [ 8 ]
09:00 - 10:00 ส่องชีวิตเจ้าตัวเล็ก
10:00 - 11:00 เสียงก้องจากป่าแอฟริกาใต้
11:00 - 12:00 เล่าสู่ประสบการณ์ธรรมชาติ
12:00 - 12:30 มหัศจรรย์ชีวิตสัตว์โลก [ 9 ]
12:30 - 13:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า
13:00 - 14:00 ชีวิตป่าเคนย่า
14:00 - 15:00 อะโลฮ่า ท้าแดดกับสัตวแพทย์สุดหล่อ [ 8 ]
15:00 - 16:00 ส่องชีวิตเจ้าตัวเล็ก
16:00 - 17:00 เสียงก้องจากป่าแอฟริกาใต้
17:00 - 18:00 เล่าสู่ประสบการณ์ธรรมชาติ
18:30 - 19:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า
19:00 - 20:00 ผจญภัยไปกับเรือสำราญของ ไนเจล มาร์เว่น
20:00 - 21:00 อะโลฮ่า ท้าแดดกับสัตวแพทย์สุดหล่อ [ 8 ]
21:00 - 21:30 ตะลุยป่ากันเถอะ
21:30 - 22:00 20 อันดับ ที่สุดแห่งธรรมชาติ
22:00 - 23:00 เสียงก้องจากป่าแอฟริกาใต้
23:00 - 00:00 เล่าสู่ประสบการณ์ธรรมชาติ
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 เล่าสู่ประสบการณ์ธรรมชาติ
00:01 - 00:30 มหัศจรรย์ชีวิตสัตว์โลก [ 9 ]
00:30 - 01:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า
01:00 - 02:00 ผจญภัยไปกับเรือสำราญของ ไนเจล มาร์เว่น
02:00 - 03:00 อะโลฮ่า ท้าแดดกับสัตวแพทย์สุดหล่อ [ 8 ]
03:00 - 03:30 ตะลุยป่ากันเถอะ
03:30 - 04:00 20 อันดับ ที่สุดแห่งธรรมชาติ
04:00 - 05:00 เสียงก้องจากป่าแอฟริกาใต้
05:00 - 06:00 เล่าสู่ประสบการณ์ธรรมชาติ
06:00 - 06:30 มหัศจรรย์ชีวิตสัตว์โลก [ 9 ]
06:30 - 07:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า
07:00 - 08:00 ผจญภัยไปกับเรือสำราญของ ไนเจล มาร์เว่น
08:00 - 09:00 อะโลฮ่า ท้าแดดกับสัตวแพทย์สุดหล่อ [ 8 ]
09:00 - 09:30 ตะลุยป่ากันเถอะ
09:30 - 10:00 20 อันดับ ที่สุดแห่งธรรมชาติ
10:00 - 11:00 เสียงก้องจากป่าแอฟริกาใต้
11:00 - 12:00 เล่าสู่ประสบการณ์ธรรมชาติ
12:00 - 12:30 มหัศจรรย์ชีวิตสัตว์โลก [ 9 ]
12:30 - 13:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า
13:00 - 14:00 ผจญภัยไปกับเรือสำราญของ ไนเจล มาร์เว่น
14:00 - 15:00 อะโลฮ่า ท้าแดดกับสัตวแพทย์สุดหล่อ [ 8 ]
15:00 - 15:30 ตะลุยป่ากันเถอะ
15:30 - 16:00 20 อันดับ ที่สุดแห่งธรรมชาติ
16:00 - 17:00 เสียงก้องจากป่าแอฟริกาใต้
17:00 - 18:00 เล่าสู่ประสบการณ์ธรรมชาติ
18:30 - 19:00 มหัศจรรย์กำเนิดใหม่
19:00 - 20:00 ชีวิตริมฝั่ง
20:00 - 20:30 พี่เลี้ยงแสนรัก [ 2 ]
20:30 - 21:00 พี่เลี้ยงแสนรัก [ 2 ]
21:00 - 21:30 ชีวิตใต้น้ำ
21:30 - 22:00 ชีวิตใต้น้ำ
22:00 - 22:30 ผู้พิทักษ์โลกใต้น้ำ
22:30 - 23:00 มหัศจรรย์ชีวิตสัตว์โลก [ 9 ]
23:00 - 00:00 ทริปของคนรักสุนัข ตอนมาซาฮารุตะลอนทัวร์
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 ทริปของคนรักสุนัข ตอนมาซาฮารุตะลอนทัวร์
00:01 - 00:30 คู่หูสัตวแพทย์กู้ชีพ [ 2 ]
00:30 - 01:00 มหัศจรรย์กำเนิดใหม่
01:00 - 02:00 ชีวิตริมฝั่ง
02:00 - 02:30 พี่เลี้ยงแสนรัก [ 2 ]
02:30 - 03:00 พี่เลี้ยงแสนรัก [ 2 ]
03:00 - 03:30 ชีวิตใต้น้ำ
03:30 - 04:00 ชีวิตใต้น้ำ
04:00 - 04:30 ผู้พิทักษ์โลกใต้น้ำ
04:30 - 05:05 มหัศจรรย์ชีวิตสัตว์โลก [ 9 ]
05:05 - 06:00 ทริปของคนรักสุนัข ตอนมาซาฮารุตะลอนทัวร์
06:00 - 06:30 คู่หูสัตวแพทย์กู้ชีพ [ 2 ]
06:30 - 07:00 มหัศจรรย์กำเนิดใหม่
07:00 - 08:00 ชีวิตริมฝั่ง
08:00 - 08:30 พี่เลี้ยงแสนรัก [ 2 ]
08:30 - 09:00 พี่เลี้ยงแสนรัก [ 2 ]
09:00 - 09:30 ชีวิตใต้น้ำ
09:30 - 10:00 ชีวิตใต้น้ำ
10:00 - 10:30 ผู้พิทักษ์โลกใต้น้ำ
10:30 - 11:05 มหัศจรรย์ชีวิตสัตว์โลก [ 9 ]
11:05 - 12:00 ทริปของคนรักสุนัข ตอนมาซาฮารุตะลอนทัวร์
12:00 - 12:30 คู่หูสัตวแพทย์กู้ชีพ [ 2 ]
12:30 - 13:00 มหัศจรรย์กำเนิดใหม่
13:00 - 14:00 ชีวิตริมฝั่ง
14:00 - 14:30 พี่เลี้ยงแสนรัก [ 2 ]
14:30 - 15:00 พี่เลี้ยงแสนรัก [ 2 ]
15:00 - 15:30 ชีวิตใต้น้ำ
15:30 - 16:00 ชีวิตใต้น้ำ
16:00 - 16:30 ผู้พิทักษ์โลกใต้น้ำ
16:30 - 17:05 มหัศจรรย์ชีวิตสัตว์โลก [ 9 ]
17:05 - 18:00 ทริปของคนรักสุนัข ตอนมาซาฮารุตะลอนทัวร์
18:30 - 19:00 สวนสัตว์เจ้าตัวน้อย [ 6 ]
19:00 - 20:00 ชีวิตริมฝั่ง
20:00 - 20:30 พี่เลี้ยงแสนรัก [ 2 ]
20:30 - 21:00 พี่เลี้ยงแสนรัก [ 2 ]
21:00 - 21:30 ชีวิตใต้น้ำ
21:30 - 22:00 ชีวิตใต้น้ำ
22:00 - 22:30 ผู้พิทักษ์โลกใต้น้ำ
22:30 - 23:00 เพื่อนร่วมทางธรรมชาติ
23:00 - 00:00 ทริปของคนรักสุนัข ตอนมาซาฮารุตะลอนทัวร์
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 ทริปของคนรักสุนัข ตอนมาซาฮารุตะลอนทัวร์
00:01 - 00:25 คู่หูสัตวแพทย์กู้ชีพ [ 2 ]
00:25 - 00:55 สวนสัตว์เจ้าตัวน้อย [ 6 ]
00:55 - 02:00 ชีวิตริมฝั่ง
02:00 - 02:30 พี่เลี้ยงแสนรัก [ 2 ]
02:30 - 03:00 พี่เลี้ยงแสนรัก [ 2 ]
03:00 - 03:30 ชีวิตใต้น้ำ
03:30 - 04:00 ชีวิตใต้น้ำ
04:00 - 04:30 ผู้พิทักษ์โลกใต้น้ำ
04:30 - 05:00 เพื่อนร่วมทางธรรมชาติ
05:00 - 06:00 ทริปของคนรักสุนัข ตอนมาซาฮารุตะลอนทัวร์
06:00 - 06:25 คู่หูสัตวแพทย์กู้ชีพ [ 2 ]
06:25 - 06:55 สวนสัตว์เจ้าตัวน้อย [ 6 ]
06:55 - 08:00 ชีวิตริมฝั่ง
08:00 - 08:30 พี่เลี้ยงแสนรัก [ 2 ]
08:30 - 09:00 พี่เลี้ยงแสนรัก [ 2 ]
09:00 - 09:30 ชีวิตใต้น้ำ
09:30 - 10:00 ชีวิตใต้น้ำ
10:00 - 10:30 ผู้พิทักษ์โลกใต้น้ำ
10:30 - 11:00 เพื่อนร่วมทางธรรมชาติ
11:00 - 12:00 ทริปของคนรักสุนัข ตอนมาซาฮารุตะลอนทัวร์
12:00 - 12:25 คู่หูสัตวแพทย์กู้ชีพ [ 2 ]
12:25 - 12:55 สวนสัตว์เจ้าตัวน้อย [ 6 ]
12:55 - 14:00 ชีวิตริมฝั่ง
14:00 - 14:30 พี่เลี้ยงแสนรัก [ 2 ]
14:30 - 15:00 พี่เลี้ยงแสนรัก [ 2 ]
15:00 - 15:30 ชีวิตใต้น้ำ
15:30 - 16:00 ชีวิตใต้น้ำ
16:00 - 16:30 ผู้พิทักษ์โลกใต้น้ำ
16:30 - 17:00 เพื่อนร่วมทางธรรมชาติ
17:00 - 18:00 ทริปของคนรักสุนัข ตอนมาซาฮารุตะลอนทัวร์
18:00 - 18:30 คู่หูสัตวแพทย์กู้ชีพ [ 2 ]
18:30 - 19:00 สวนสัตว์เจ้าตัวน้อย [ 6 ]
19:00 - 19:45 เทพผู้พิทักษ์ [ 2 ]
19:45 - 20:15 สัตว์โลกตัวน้อย
21:00 - 21:30 ผู้พิทักษ์โลกใต้น้ำ [ 2 ]
21:30 - 22:00 สัตว์พันธุ์ดุแดนออสซี่
22:00 - 23:00 Wild Whisper:เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 5 ]
23:00 - 00:00 ทริปของคนรักสุนัข ตอนมาซาฮารุตะลอนทัวร์
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 ทริปของคนรักสุนัข ตอนมาซาฮารุตะลอนทัวร์
00:01 - 00:30 คู่หูสัตวแพทย์กู้ชีพ [ 2 ]
00:30 - 01:00 สวนสัตว์เจ้าตัวน้อย [ 6 ]
01:00 - 02:00 เทพผู้พิทักษ์ [ 2 ]
02:00 - 03:00 เจ้าแห่งความเร็วแดนฝรั่งเศสใต้
03:00 - 03:30 ผู้พิทักษ์โลกใต้น้ำ [ 2 ]
03:30 - 04:00 สัตว์พันธุ์ดุแดนออสซี่
04:00 - 05:00 Wild Whisper:เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 5 ]
05:00 - 06:00 ทริปของคนรักสุนัข ตอนมาซาฮารุตะลอนทัวร์
06:00 - 06:30 คู่หูสัตวแพทย์กู้ชีพ [ 2 ]
06:30 - 07:00 สวนสัตว์เจ้าตัวน้อย [ 6 ]
07:00 - 08:00 เทพผู้พิทักษ์ [ 2 ]
08:00 - 09:00 เจ้าแห่งความเร็วแดนฝรั่งเศสใต้
09:00 - 09:30 ผู้พิทักษ์โลกใต้น้ำ [ 2 ]
09:30 - 10:00 สัตว์พันธุ์ดุแดนออสซี่
10:00 - 11:00 Wild Whisper:เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 5 ]
11:00 - 12:00 ทริปของคนรักสุนัข ตอนมาซาฮารุตะลอนทัวร์
12:00 - 12:30 คู่หูสัตวแพทย์กู้ชีพ [ 2 ]
12:30 - 13:00 สวนสัตว์เจ้าตัวน้อย [ 6 ]
13:00 - 14:00 เทพผู้พิทักษ์ [ 2 ]
14:00 - 15:00 เจ้าแห่งความเร็วแดนฝรั่งเศสใต้
15:00 - 15:30 ผู้พิทักษ์โลกใต้น้ำ [ 2 ]
15:30 - 16:00 สัตว์พันธุ์ดุแดนออสซี่
16:00 - 17:00 Wild Whisper:เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 5 ]
17:00 - 18:00 ทริปของคนรักสุนัข ตอนมาซาฮารุตะลอนทัวร์
18:30 - 19:00 อนุบาลสัตว์ป่า
19:00 - 19:30 ชีวิตใต้น้ำ
19:30 - 20:00 ชีวิตใต้น้ำ
20:00 - 20:30 ราชินีงู
20:30 - 21:00 คิตตี้ 911
21:00 - 21:30 บ้านสวนสัตว์
21:30 - 22:00 คู่มือรู้จักสุนัข ปี1 รีเทิร์น
22:00 - 22:30 สุนัขของคุณ สีอะไร?
22:30 - 23:00 พี่เลี้ยงแสนรัก [ 2 ]
23:00 - 00:00 คืนชีวิตสัตว์ป่า [ 6 ]
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 คืนชีวิตสัตว์ป่า [ 6 ]
00:01 - 00:30 คิตตี้ 911
00:30 - 01:00 อนุบาลสัตว์ป่า
01:00 - 01:30 ชีวิตใต้น้ำ
01:30 - 02:05 ชีวิตใต้น้ำ
02:05 - 02:30 ราชินีงู
02:30 - 03:00 คิตตี้ 911
03:00 - 03:30 บ้านสวนสัตว์
03:30 - 04:00 คู่มือรู้จักสุนัข ปี1 รีเทิร์น
04:00 - 04:30 สุนัขของคุณ สีอะไร?
04:30 - 05:05 พี่เลี้ยงแสนรัก [ 2 ]
05:05 - 06:00 คืนชีวิตสัตว์ป่า [ 6 ]
06:00 - 06:30 คิตตี้ 911
06:30 - 07:00 อนุบาลสัตว์ป่า
07:00 - 07:30 ชีวิตใต้น้ำ
07:30 - 08:05 ชีวิตใต้น้ำ
08:05 - 08:30 ราชินีงู
08:30 - 09:00 คิตตี้ 911
09:00 - 09:30 บ้านสวนสัตว์
09:30 - 10:00 คู่มือรู้จักสุนัข ปี1 รีเทิร์น
10:00 - 10:30 สุนัขของคุณ สีอะไร?
10:30 - 11:05 พี่เลี้ยงแสนรัก [ 2 ]
11:05 - 12:00 คืนชีวิตสัตว์ป่า [ 6 ]
12:00 - 12:30 คิตตี้ 911
12:30 - 13:00 อนุบาลสัตว์ป่า
13:00 - 13:30 ชีวิตใต้น้ำ
13:30 - 14:05 ชีวิตใต้น้ำ
14:05 - 14:30 ราชินีงู
14:30 - 15:00 คิตตี้ 911
15:00 - 15:30 บ้านสวนสัตว์
15:30 - 16:00 คู่มือรู้จักสุนัข ปี1 รีเทิร์น
16:00 - 16:30 สุนัขของคุณ สีอะไร?
16:30 - 17:05 พี่เลี้ยงแสนรัก [ 2 ]
17:05 - 18:00 คืนชีวิตสัตว์ป่า [ 6 ]
18:30 - 19:00 อนุบาลสัตว์ป่า
19:00 - 19:30 ชีวิตใต้น้ำ
19:30 - 20:00 ชีวิตใต้น้ำ
20:00 - 20:30 ราชินีงู
20:30 - 21:00 ค้นความจริง เจ้าแห่งท้องทะเล
21:00 - 21:30 บ้านสวนสัตว์
21:30 - 22:00 คู่มือรู้จักสุนัข ปี1 รีเทิร์น
22:00 - 22:30 สุนัขของคุณ สีอะไร?
22:30 - 23:00 พี่เลี้ยงแสนรัก [ 2 ]
23:00 - 00:00 คืนชีวิตสัตว์ป่า [ 6 ]

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก truelife.com