วันจันทร์ที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา : 15:35 น.

ผังรายการทีวี ช่อง True explore wild

เวลา ฝังรายการประจำเดือน
22:50 - 00:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 3 ]
23:00 - 00:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 3 ]
00:01 - 00:30 ผู้พิทักษ์โลกใต้น้ำ
00:30 - 01:00 พี่เลี้ยงแสนรัก ปี2
01:00 - 01:30 หลง
01:30 - 02:05 ชีวิตใต้น้ำ
02:05 - 02:35 สวนสัตว์ปารีส
02:35 - 03:00 คลินิกสัตวแพทย์เคลื่อนที่
03:00 - 04:10 ทริปของคนรักสุนัข ตอนมาซาฮารุตะลอนทัวร์
04:00 - 04:30 สุนัขของคุณ สีอะไร?
04:10 - 04:50 สุนัขของคุณ สีอะไร?
04:30 - 05:00 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
04:50 - 06:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 3 ]
05:00 - 06:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 3 ]
06:00 - 06:30 ผู้พิทักษ์โลกใต้น้ำ
06:30 - 07:00 พี่เลี้ยงแสนรัก ปี2
07:00 - 07:30 หลง
07:30 - 08:05 ชีวิตใต้น้ำ
08:05 - 08:35 สวนสัตว์ปารีส
08:35 - 09:00 คลินิกสัตวแพทย์เคลื่อนที่
09:00 - 10:10 ทริปของคนรักสุนัข ตอนมาซาฮารุตะลอนทัวร์
09:55 - 10:25 สุนัขของคุณ สีอะไร?
10:00 - 10:30 สุนัขของคุณ สีอะไร?
10:10 - 10:50 สุนัขของคุณ สีอะไร?
10:30 - 11:00 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
10:50 - 12:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 3 ]
11:00 - 12:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 3 ]
12:00 - 12:30 ผู้พิทักษ์โลกใต้น้ำ
12:30 - 13:00 พี่เลี้ยงแสนรัก ปี2
13:00 - 13:30 หลง
13:30 - 14:05 ชีวิตใต้น้ำ
14:05 - 14:35 สวนสัตว์ปารีส
14:35 - 15:00 คลินิกสัตวแพทย์เคลื่อนที่
15:00 - 16:10 ทริปของคนรักสุนัข ตอนมาซาฮารุตะลอนทัวร์
16:00 - 16:30 สุนัขของคุณ สีอะไร?
16:10 - 16:50 สุนัขของคุณ สีอะไร?
16:30 - 17:00 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
16:50 - 18:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 3 ]
17:00 - 18:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 3 ]
18:30 - 19:00 หลง
19:00 - 20:00 ปฏิบัติการซ่อนกล้องเจ้าตูบ
20:00 - 21:00 สถานเลี้ยงสัตว์กำพร้า [ 3 ]
21:00 - 21:30 ทิม ฟอล์คเนอร์ กูรูสัตว์ป่า [ 3 ]
21:30 - 22:00 ทิม ฟอล์คเนอร์ กูรูสัตว์ป่า [ 3 ]
22:00 - 23:00 เทพผู้พิทักษ์ [ 2 ]
23:00 - 00:00 โซลตั้น มนุษย์(ฝึก)หมาป่า
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 โซลตั้น มนุษย์(ฝึก)หมาป่า
00:01 - 00:30 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 2 ]
00:30 - 01:00 หลง
01:00 - 02:00 ปฏิบัติการซ่อนกล้องเจ้าตูบ
02:00 - 03:00 สถานเลี้ยงสัตว์กำพร้า [ 3 ]
03:00 - 03:30 ทิม ฟอล์คเนอร์ กูรูสัตว์ป่า [ 3 ]
03:30 - 04:00 ทิม ฟอล์คเนอร์ กูรูสัตว์ป่า [ 3 ]
04:00 - 05:00 เทพผู้พิทักษ์ [ 2 ]
05:00 - 06:00 โซลตั้น มนุษย์(ฝึก)หมาป่า
06:00 - 06:30 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 2 ]
06:30 - 07:00 หลง
07:00 - 08:00 ปฏิบัติการซ่อนกล้องเจ้าตูบ
08:00 - 09:00 สถานเลี้ยงสัตว์กำพร้า [ 3 ]
09:00 - 09:30 ทิม ฟอล์คเนอร์ กูรูสัตว์ป่า [ 3 ]
09:30 - 10:00 ทิม ฟอล์คเนอร์ กูรูสัตว์ป่า [ 3 ]
10:00 - 11:00 เทพผู้พิทักษ์ [ 2 ]
11:00 - 12:00 โซลตั้น มนุษย์(ฝึก)หมาป่า
12:00 - 12:30 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 2 ]
12:30 - 13:00 หลง
13:00 - 14:00 ปฏิบัติการซ่อนกล้องเจ้าตูบ
14:00 - 15:00 สถานเลี้ยงสัตว์กำพร้า [ 3 ]
15:00 - 15:30 ทิม ฟอล์คเนอร์ กูรูสัตว์ป่า [ 3 ]
15:30 - 16:00 ทิม ฟอล์คเนอร์ กูรูสัตว์ป่า [ 3 ]
16:00 - 17:00 เทพผู้พิทักษ์ [ 2 ]
17:00 - 18:00 โซลตั้น มนุษย์(ฝึก)หมาป่า
18:30 - 19:00 หลง
19:00 - 20:00 เสียงก้องจากป่าแอฟริกาใต้
20:00 - 21:00 สถานเลี้ยงสัตว์กำพร้า [ 3 ]
21:00 - 21:30 สวนสัตว์เจ้าตัวน้อย [ 6 ]
21:30 - 22:00 อนุบาลสัตว์ป่า
22:00 - 23:00 เทพผู้พิทักษ์ [ 2 ]
23:00 - 00:00 โซลตั้น มนุษย์(ฝึก)หมาป่า
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 โซลตั้น มนุษย์(ฝึก)หมาป่า
00:01 - 00:30 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 2 ]
00:30 - 01:00 หลง
01:00 - 02:00 เสียงก้องจากป่าแอฟริกาใต้
02:00 - 03:00 สถานเลี้ยงสัตว์กำพร้า [ 3 ]
03:00 - 03:30 สวนสัตว์เจ้าตัวน้อย [ 6 ]
03:30 - 04:00 อนุบาลสัตว์ป่า
04:00 - 05:00 เทพผู้พิทักษ์ [ 2 ]
05:00 - 06:00 โซลตั้น มนุษย์(ฝึก)หมาป่า
06:00 - 06:30 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 2 ]
06:30 - 07:00 หลง
07:00 - 08:00 เสียงก้องจากป่าแอฟริกาใต้
08:00 - 09:00 สถานเลี้ยงสัตว์กำพร้า [ 3 ]
09:00 - 09:30 สวนสัตว์เจ้าตัวน้อย [ 6 ]
09:30 - 10:00 อนุบาลสัตว์ป่า
10:00 - 11:00 เทพผู้พิทักษ์ [ 2 ]
11:00 - 12:00 โซลตั้น มนุษย์(ฝึก)หมาป่า
12:00 - 12:30 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 2 ]
12:30 - 13:00 หลง
13:00 - 14:00 เสียงก้องจากป่าแอฟริกาใต้
14:00 - 15:00 สถานเลี้ยงสัตว์กำพร้า [ 3 ]
15:00 - 15:30 สวนสัตว์เจ้าตัวน้อย [ 6 ]
15:30 - 16:00 อนุบาลสัตว์ป่า
16:00 - 17:00 เทพผู้พิทักษ์ [ 2 ]
17:00 - 18:00 โซลตั้น มนุษย์(ฝึก)หมาป่า
18:30 - 19:00 คืนชีวิตใหม่
19:00 - 20:00 เสียงก้องจากป่าแอฟริกาใต้
20:00 - 21:00 สุดยอดทริปกับโดมินิก โมนาแฮน [ 3 ]
21:00 - 22:05 อะโลฮ่า ท้าแดดกับสัตวแพทย์สุดหล่อ [ 8 ]
22:00 - 22:30 ราชินีงู
22:05 - 22:50 ราชินีงู
22:30 - 23:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 2 ]
22:50 - 00:00 บินสำรวจฝรั่งเศส
23:00 - 00:00 บินสำรวจฝรั่งเศส
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
22:50 - 00:00 บินสำรวจฝรั่งเศส
23:00 - 00:00 บินสำรวจฝรั่งเศส
00:01 - 00:30 สัญชาตญาณแห่งป่า
00:30 - 01:00 คืนชีวิตใหม่
01:00 - 02:00 เสียงก้องจากป่าแอฟริกาใต้
02:00 - 03:00 สุดยอดทริปกับโดมินิก โมนาแฮน [ 3 ]
03:00 - 04:05 อะโลฮ่า ท้าแดดกับสัตวแพทย์สุดหล่อ [ 8 ]
04:00 - 04:30 ราชินีงู
04:05 - 04:50 ราชินีงู
04:30 - 05:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 2 ]
04:50 - 06:00 บินสำรวจฝรั่งเศส
05:00 - 06:00 บินสำรวจฝรั่งเศส
06:00 - 06:30 สัญชาตญาณแห่งป่า
06:30 - 07:00 คืนชีวิตใหม่
07:00 - 08:00 เสียงก้องจากป่าแอฟริกาใต้
08:00 - 09:00 สุดยอดทริปกับโดมินิก โมนาแฮน [ 3 ]
09:00 - 10:05 อะโลฮ่า ท้าแดดกับสัตวแพทย์สุดหล่อ [ 8 ]
10:00 - 10:30 ราชินีงู
10:05 - 10:50 ราชินีงู
10:30 - 11:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 2 ]
10:50 - 12:00 บินสำรวจฝรั่งเศส
11:00 - 12:00 บินสำรวจฝรั่งเศส
12:00 - 12:30 สัญชาตญาณแห่งป่า
12:30 - 13:00 คืนชีวิตใหม่
13:00 - 14:00 เสียงก้องจากป่าแอฟริกาใต้
14:00 - 15:00 สุดยอดทริปกับโดมินิก โมนาแฮน [ 3 ]
15:00 - 16:05 อะโลฮ่า ท้าแดดกับสัตวแพทย์สุดหล่อ [ 8 ]
16:00 - 16:30 ราชินีงู
16:05 - 16:50 ราชินีงู
16:30 - 17:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 2 ]
16:50 - 18:00 บินสำรวจฝรั่งเศส
17:00 - 18:00 บินสำรวจฝรั่งเศส
18:30 - 19:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า
19:00 - 20:00 ชีวิตลึกลับแห่งอ่าวมอร์ตัน
20:00 - 21:00 ทีมสัตวแพทย์แห่งยอร์กเชียร์:ฤดูใบไม้ร่วง
21:00 - 22:10 ชีวิตริมฝั่ง
22:00 - 22:30 ราชินีงู
22:10 - 22:55 ราชินีงู
22:30 - 23:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 2 ]
22:55 - 00:00 ชีวิตป่าเคนย่า
23:00 - 00:00 ชีวิตป่าเคนย่า
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
22:55 - 00:00 ชีวิตป่าเคนย่า
23:00 - 00:00 ชีวิตป่าเคนย่า
00:01 - 00:30 สัญชาตญาณแห่งป่า
00:30 - 01:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า
01:00 - 02:00 ชีวิตลึกลับแห่งอ่าวมอร์ตัน
02:00 - 03:00 ทีมสัตวแพทย์แห่งยอร์กเชียร์:ฤดูใบไม้ร่วง
03:00 - 04:10 ชีวิตริมฝั่ง
04:00 - 04:30 ราชินีงู
04:10 - 04:55 ราชินีงู
04:30 - 05:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 2 ]
04:55 - 06:00 ชีวิตป่าเคนย่า
05:00 - 06:00 ชีวิตป่าเคนย่า
06:00 - 06:30 สัญชาตญาณแห่งป่า
06:30 - 07:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า
07:00 - 08:00 ชีวิตลึกลับแห่งอ่าวมอร์ตัน
08:00 - 09:00 ทีมสัตวแพทย์แห่งยอร์กเชียร์:ฤดูใบไม้ร่วง
09:00 - 10:10 ชีวิตริมฝั่ง
10:00 - 10:30 ราชินีงู
10:10 - 10:55 ราชินีงู
10:30 - 11:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 2 ]
10:55 - 12:00 ชีวิตป่าเคนย่า
11:00 - 12:00 ชีวิตป่าเคนย่า
12:00 - 12:30 สัญชาตญาณแห่งป่า
12:30 - 13:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า
13:00 - 14:00 ชีวิตลึกลับแห่งอ่าวมอร์ตัน
14:00 - 15:00 ทีมสัตวแพทย์แห่งยอร์กเชียร์:ฤดูใบไม้ร่วง
15:00 - 16:10 ชีวิตริมฝั่ง
16:00 - 16:30 ราชินีงู
16:10 - 16:55 ราชินีงู
16:30 - 17:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 2 ]
16:55 - 17:55 ชีวิตป่าเคนย่า
17:00 - 17:55 ชีวิตป่าเคนย่า
17:55 - 18:25 สัญชาตญาณแห่งป่า
18:25 - 18:55 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า
18:55 - 19:40 ทีมสัตวแพทย์แห่งยอร์กเชียร์: ฤดูใบไม้ผลิ
19:40 - 20:15 สัตว์โลกตัวน้อย
21:00 - 21:30 หลง [2]
21:30 - 22:00 ซุปตาร์แห่งสวนสัตว์
22:00 - 23:00 หมาป่าอาราเบียน ผู้อยู่รอดแห่งทะเลทราย
23:00 - 00:00 ป่าเมดิเตอร์เรเนียน
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 ป่าเมดิเตอร์เรเนียน
00:01 - 00:30 สัญชาตญาณแห่งป่า
00:30 - 01:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า
01:00 - 02:00 ทีมสัตวแพทย์แห่งยอร์กเชียร์: ฤดูใบไม้ผลิ
02:00 - 03:00 โซลตั้น มนุษย์(ฝึก)หมาป่า
03:00 - 03:30 หลง [2]
03:30 - 04:00 ซุปตาร์แห่งสวนสัตว์
04:00 - 05:00 หมาป่าอาราเบียน ผู้อยู่รอดแห่งทะเลทราย
05:00 - 06:00 ป่าเมดิเตอร์เรเนียน
06:00 - 06:30 สัญชาตญาณแห่งป่า
06:30 - 07:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า
07:00 - 08:00 ทีมสัตวแพทย์แห่งยอร์กเชียร์: ฤดูใบไม้ผลิ
08:00 - 09:00 โซลตั้น มนุษย์(ฝึก)หมาป่า
09:00 - 09:30 หลง [2]
09:30 - 10:00 ซุปตาร์แห่งสวนสัตว์
10:00 - 11:00 หมาป่าอาราเบียน ผู้อยู่รอดแห่งทะเลทราย
11:00 - 12:00 ป่าเมดิเตอร์เรเนียน
12:00 - 12:30 สัญชาตญาณแห่งป่า
12:30 - 13:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า
13:00 - 14:00 ทีมสัตวแพทย์แห่งยอร์กเชียร์: ฤดูใบไม้ผลิ
14:00 - 15:00 โซลตั้น มนุษย์(ฝึก)หมาป่า
15:00 - 15:30 หลง [2]
15:30 - 16:00 ซุปตาร์แห่งสวนสัตว์
16:00 - 17:00 หมาป่าอาราเบียน ผู้อยู่รอดแห่งทะเลทราย
17:00 - 18:00 ป่าเมดิเตอร์เรเนียน
18:30 - 19:00 พี่เลี้ยงแสนรัก ปี2
19:00 - 19:30 หลง
19:30 - 20:00 ชีวิตใต้น้ำ
20:00 - 20:30 สวนสัตว์ปารีส
20:30 - 21:00 คลินิกสัตวแพทย์เคลื่อนที่
21:00 - 22:10 ทริปของคนรักสุนัข ตอนมาซาฮารุตะลอนทัวร์
22:00 - 22:30 สุนัขของคุณ สีอะไร?
22:10 - 22:50 สุนัขของคุณ สีอะไร?
22:30 - 23:00 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
22:50 - 00:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 3 ]
23:00 - 00:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 3 ]
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
22:50 - 00:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 3 ]
23:00 - 00:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 3 ]
00:01 - 00:30 ผู้พิทักษ์โลกใต้น้ำ
00:30 - 01:00 พี่เลี้ยงแสนรัก ปี2
01:00 - 01:30 หลง
01:30 - 02:05 ชีวิตใต้น้ำ
02:05 - 02:35 สวนสัตว์ปารีส
02:35 - 03:00 คลินิกสัตวแพทย์เคลื่อนที่
03:00 - 04:10 ทริปของคนรักสุนัข ตอนมาซาฮารุตะลอนทัวร์
04:00 - 04:30 สุนัขของคุณ สีอะไร?
04:10 - 04:50 สุนัขของคุณ สีอะไร?
04:30 - 05:00 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
04:50 - 06:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 3 ]
05:00 - 06:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 3 ]
06:00 - 06:30 ผู้พิทักษ์โลกใต้น้ำ
06:30 - 07:00 พี่เลี้ยงแสนรัก ปี2
07:00 - 07:30 หลง
07:30 - 08:05 ชีวิตใต้น้ำ
08:05 - 08:35 สวนสัตว์ปารีส
08:35 - 09:00 คลินิกสัตวแพทย์เคลื่อนที่
09:00 - 10:10 ทริปของคนรักสุนัข ตอนมาซาฮารุตะลอนทัวร์
10:00 - 10:30 สุนัขของคุณ สีอะไร?
10:10 - 10:50 สุนัขของคุณ สีอะไร?
10:30 - 11:00 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
10:50 - 12:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 3 ]
11:00 - 12:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 3 ]
12:00 - 12:30 ผู้พิทักษ์โลกใต้น้ำ
12:30 - 13:00 พี่เลี้ยงแสนรัก ปี2
13:00 - 13:30 หลง
13:30 - 14:05 ชีวิตใต้น้ำ
14:05 - 14:35 สวนสัตว์ปารีส
14:35 - 15:00 คลินิกสัตวแพทย์เคลื่อนที่
15:00 - 16:10 ทริปของคนรักสุนัข ตอนมาซาฮารุตะลอนทัวร์
16:00 - 16:30 สุนัขของคุณ สีอะไร?
16:10 - 16:50 สุนัขของคุณ สีอะไร?
16:30 - 17:00 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
16:50 - 18:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 3 ]
17:00 - 18:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 3 ]
18:30 - 19:00 พี่เลี้ยงแสนรัก ปี2
19:00 - 19:30 หลง
19:30 - 20:00 ชีวิตใต้น้ำ
20:00 - 20:30 สวนสัตว์ปารีส
20:30 - 21:00 คลินิกสัตวแพทย์เคลื่อนที่
21:00 - 22:10 ทริปของคนรักสุนัข ตอนมาซาฮารุตะลอนทัวร์
22:00 - 22:30 สุนัขของคุณ สีอะไร?
22:10 - 22:50 สุนัขของคุณ สีอะไร?
22:30 - 23:00 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
22:50 - 00:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 3 ]
23:00 - 00:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 3 ]

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก truelife.com