วันจันทร์ที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 เวลา : 22:20 น.

ผังรายการทีวี ช่อง Trueplookpanya

เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 Nature's Great Events
00:00 - 00:03 Good News
00:03 - 21:57 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 7 ]
21:57 - 22:00 Good News
22:00 - 22:30 The Collector นักสะสม
22:30 - 23:00 The World's Biggest Classroom
23:00 - 23:30 Wildlife
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
00:00 - 00:03 Good News
00:03 - 21:57 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 7 ]
21:57 - 22:00 Good News
22:00 - 23:00 เกษตรขั้นเทพ 2
23:00 - 00:00 World Documentary [ 2 ]
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 World Documentary [ 2 ]
00:00 - 00:03 Good News
00:03 - 21:57 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 7 ]
21:57 - 22:00 Good News
22:00 - 22:30 อาชีพนอกกระแส
22:30 - 23:00 Admissions Gang
23:00 - 00:00 Nature's Great Events
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 Nature's Great Events
00:00 - 00:03 Good News
00:03 - 21:57 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 7 ]
21:57 - 22:00 Good News
22:00 - 22:30 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 5 ]
22:30 - 23:00 The Collector นักสะสม
23:00 - 00:00 Nature's Great Events
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 Nature's Great Events
00:00 - 00:03 Good News
00:03 - 21:57 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 7 ]
21:57 - 22:00 Good News
22:00 - 22:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 2 ]
22:30 - 23:00 Sound Shake
23:00 - 23:30 Wildlife
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
00:03 - 21:57 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 7 ]
22:00 - 23:00 เกษตรขั้นเทพ 2
23:00 - 00:00 Nature's Great Events
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 Nature's Great Events
00:03 - 21:57 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 7 ]
22:00 - 22:30 MBA Sidewalk
22:30 - 23:00 พุทธบริษัท [ 3 ]
23:00 - 00:00 Nature's Great Events

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก truelife.com