วันจันทร์ที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา : 07:35 น.

ผังรายการทีวี ช่อง Trueplookpanya

เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 Breakthrough
00:00 - 01:00 วิทยสัประยุทธ์
01:00 - 01:30 ธ ทรงทำ
01:30 - 02:00 I Am [ 3 ]
02:00 - 03:00 World Documentary [ 2 ]
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม 6
06:00 - 06:30 ทำวัตรเช้า
06:30 - 07:00 เพลินเพลงธรรม
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 09:00 World Documentary [ 2 ]
09:00 - 09:30 Plook Education ป.1
09:30 - 10:30 True Innovation Awards 2013 : New Era
10:30 - 11:00 อาชีพนอกกระแส
11:00 - 11:30 บ้าน วัด วัง เมือง
11:30 - 12:00 ถึงรสถึงชาติ
12:00 - 12:57 โสตศึกษา
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 13:30 Wildlife
13:30 - 14:00 Knowledge Tank
14:00 - 15:00 หัวใจไทยแลนด์
15:00 - 15:30 ปลุกจิต Kids อาสา [ 6 ]
15:30 - 16:30 วิทยสัประยุทธ์
16:30 - 17:00 Admissions Gang
17:00 - 17:30 Wildlife
17:30 - 18:00 Knowledge Tank
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:27 - 18:30 Good News
18:30 - 19:30 สอนศาสตร์ : คณิตศาสตร์ ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:00 Wildlife
20:00 - 20:30 Knowledge Tank
20:30 - 21:00 I Am [ 3 ]
21:00 - 21:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 4 ]
21:30 - 22:00 ใจก็รู้ดีว่า
22:00 - 23:00 True Innovation Awards 2013 : New Era
23:00 - 23:30 Wildlife
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
00:00 - 01:00 หัวใจไทยแลนด์
01:00 - 01:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 4 ]
01:30 - 02:00 Animal Atlas Series 7
02:00 - 02:30 Wildlife
02:30 - 03:00 Knowledge Tank
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม
06:00 - 06:30 ทำวัตรเช้า
06:30 - 07:00 เพลินเพลงธรรม
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 08:30 Wildlife
08:30 - 09:00 Knowledge Tank
09:00 - 09:30 Plook Education ป.2
09:30 - 10:30 วิทยสัประยุทธ์
10:30 - 11:00 ธ ทรงทำ
11:00 - 11:30 I Am [ 3 ]
11:30 - 12:00 ยังไหวไปต่อ
12:00 - 12:57 โสตศึกษา
12:16 - 13:16 การแสดงของวง PRO MUSICA
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 14:00 World Documentary [ 2 ]
13:16 - 14:00 World Documentary [ 2 ]
14:00 - 15:00 True Innovation Awards 2013 : New Era
15:00 - 15:30 อาชีพนอกกระแส
15:30 - 16:00 บ้าน วัด วัง เมือง
16:00 - 16:30 ถึงรสถึงชาติ
16:30 - 17:00 ธ ทรงทำ
17:00 - 18:00 World Documentary [ 2 ]
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:27 - 18:30 Good News
18:30 - 19:30 สอนศาสตร์ : วิทยาศาสตร์ ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:30 World Documentary [ 2 ]
20:30 - 21:30 หัวใจไทยแลนด์
21:30 - 22:00 ปลุกจิต Kids อาสา [ 6 ]
22:00 - 23:00 วิทยสัประยุทธ์
23:00 - 00:00 World Documentary [ 2 ]
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 World Documentary [ 2 ]
00:00 - 00:30 I Am [ 3 ]
00:30 - 01:00 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 4 ]
01:00 - 01:30 ใจก็รู้ดีว่า
01:30 - 02:00 ยังไหวไปต่อ
02:00 - 03:00 World Documentary [ 2 ]
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม
06:00 - 06:30 ทำวัตรเช้า
06:30 - 07:00 เพลินเพลงธรรม
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 09:00 World Documentary [ 2 ]
09:00 - 09:30 Plook Education ป.3
09:30 - 10:30 หัวใจไทยแลนด์
10:30 - 11:00 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 4 ]
11:00 - 11:30 Animal Atlas Series 7
11:30 - 12:00 Admissions Gang
12:00 - 12:57 โสตศึกษา
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 14:00 Animal Superpowers
14:00 - 15:00 วิทยสัประยุทธ์
15:00 - 15:30 ธ ทรงทำ
15:30 - 16:00 I Am [ 3 ]
16:00 - 16:30 ยังไหวไปต่อ
16:30 - 17:00 ปลุกจิต Kids อาสา [ 6 ]
17:00 - 18:00 Animal Superpowers
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:30 - 19:30 สอนศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ ม. 3
19:30 - 20:30 Animal Superpowers
20:30 - 21:30 True Innovation Awards 2013 : New Era
21:30 - 22:00 อาชีพนอกกระแส
22:00 - 22:30 บ้าน วัด วัง เมือง
22:30 - 23:00 ถึงรสถึงชาติ
23:00 - 00:00 Animal Superpowers
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 Animal Superpowers
00:00 - 01:00 หัวใจไทยแลนด์
01:00 - 02:00 วิทยสัประยุทธ์
02:00 - 05:00 Animal Superpowers
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม
06:00 - 06:30 ทำวัตรเช้า
06:30 - 07:00 เพลินเพลงธรรม
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
08:00 - 09:00 Animal Superpowers
09:00 - 09:30 Plook Education ป.1
09:30 - 10:00 I Am [ 3 ]
10:00 - 10:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 4 ]
10:30 - 11:00 ใจก็รู้ดีว่า
11:00 - 12:00 True Innovation Awards 2013 : New Era
12:00 - 12:57 โสตศึกษา
13:00 - 14:00 Breakthrough
14:00 - 15:00 หัวใจไทยแลนด์
15:00 - 15:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 4 ]
15:30 - 16:00 Animal Atlas Series 7
16:00 - 16:30 Admissions Gang
16:30 - 17:00 บ้าน วัด วัง เมือง
17:00 - 18:00 Breakthrough
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:30 - 19:30 สอนศาสตร์ : ภาษาไทย ม. 3
19:30 - 20:30 Breakthrough
20:30 - 21:30 วิทยสัประยุทธ์
21:30 - 22:00 ธ ทรงทำ
22:00 - 22:30 I Am [ 3 ]
22:30 - 23:00 ยังไหวไปต่อ
23:00 - 00:00 Breakthrough
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 Breakthrough
00:00 - 01:00 True Innovation Awards 2013 : New Era
01:00 - 01:30 บ้าน วัด วัง เมือง
01:30 - 02:00 ถึงรสถึงชาติ
02:00 - 05:00 Breakthrough
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม
06:00 - 06:30 ทำวัตรเช้า
06:30 - 07:00 เพลินเพลงธรรม
07:00 - 07:57 ปลูกปัญญาธรรม
08:00 - 09:00 Breakthrough
09:00 - 09:30 Plook Education ป.2
09:30 - 10:30 หัวใจไทยแลนด์
10:30 - 11:00 ปลุกจิต Kids อาสา [ 6 ]
11:00 - 12:00 วิทยสัประยุทธ์
12:00 - 12:57 โสตศึกษา
13:00 - 13:30 Wildlife
13:30 - 14:00 Knowledge Tank
14:00 - 14:30 I Am [ 3 ]
14:30 - 15:00 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 4 ]
15:00 - 15:30 ใจก็รู้ดีว่า
15:30 - 16:30 True Innovation Awards 2013 : New Era
16:30 - 17:00 อาชีพนอกกระแส
17:00 - 17:30 Wildlife
17:30 - 18:00 Knowledge Tank
18:00 - 18:27 ปลุกจิต Kids อาสา [ 6 ]
18:27 - 18:30 Good News
18:30 - 19:27 สอนศาสตร์ : สังคมศึกษา ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:00 Wildlife
20:00 - 21:00 หัวใจไทยแลนด์
21:00 - 21:30 Wildlife
21:30 - 22:00 Knowledge Tank
22:00 - 22:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 4 ]
22:30 - 23:00 Animal Atlas Series 7
23:00 - 23:30 Wildlife
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
00:00 - 01:00 หัวใจไทยแลนด์
01:00 - 01:30 อาชีพนอกกระแส
01:30 - 02:00 ใจก็รู้ดีว่า
02:00 - 02:30 Wildlife
02:30 - 03:00 Knowledge Tank
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม
06:00 - 06:30 ทำวัตรเช้า
06:30 - 07:00 เพลินเพลงธรรม
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
12:00 - 12:30 Admissions Gang
13:00 - 13:30 Wildlife
13:30 - 14:00 Knowledge Tank
15:00 - 15:30 ยังไหวไปต่อ
15:30 - 16:00 ใจก็รู้ดีว่า
16:00 - 16:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 4 ]
17:00 - 18:00 Megamind คิดการใหญ่
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
19:30 - 20:00 Wildlife
20:00 - 20:30 Knowledge Tank
21:30 - 22:00 I Am [ 3 ]
22:00 - 23:00 หัวใจไทยแลนด์
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
00:00 - 01:00 วิทยสัประยุทธ์
01:00 - 01:30 Wildlife
01:30 - 02:00 Knowledge Tank
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม
06:00 - 06:30 ทำวัตรเช้า
06:30 - 07:00 เพลินเพลงธรรม
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
12:30 - 13:00 Admissions Gang
13:00 - 14:00 World Documentary [ 2 ]
14:00 - 15:00 Breakthrough
15:00 - 15:30 Animal Atlas Series 7
15:30 - 16:00 ปลุกจิต Kids อาสา [ 6 ]
17:00 - 18:00 วิทยสัประยุทธ์
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:30 - 19:30 Breakthrough
19:30 - 20:30 World Documentary [ 2 ]
20:30 - 21:30 หัวใจไทยแลนด์
21:30 - 22:00 อาชีพนอกกระแส
22:00 - 22:30 บ้าน วัด วัง เมือง
22:30 - 23:00 ถึงรสถึงชาติ
23:00 - 00:00 Breakthrough

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก truelife.com