วันจันทร์ที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา : 18:55 น.

ผังรายการทีวี ช่อง Trueplookpanya

เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 South Pacific
00:00 - 01:00 วิทยสัประยุทธ์
01:00 - 01:30 ใจก็รู้ดีว่า
01:30 - 02:00 I Am ฉัน(จะ)เป็น
02:00 - 03:00 World Documentary [ 2 ]
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม 4
06:00 - 06:30 ทำวัตรเช้า
06:30 - 07:00 เพลินเพลงธรรม
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 09:00 World Documentary [ 2 ]
09:00 - 09:30 Plook Education ป.1
09:30 - 10:30 True Innovation Awards 2013 : New Era
10:30 - 11:30 สารคดี
11:30 - 12:00 Admissions Gang
12:00 - 12:30 ค่าของแผ่นดิน
12:30 - 13:00 เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 13:30 Wildlife
13:30 - 14:00 Knowledge Tank
14:00 - 15:00 The Faith ไม่เล่น อย่าลบหลู่
15:00 - 15:30 ปลุกจิต Kids อาสา [ 4 ]
15:30 - 16:30 วิทยสัประยุทธ์
16:30 - 17:00 เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร
17:00 - 17:30 Wildlife
17:30 - 18:00 Knowledge Tank
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:27 - 18:30 Good News
18:30 - 19:27 สอนศาสตร์ : คณิตศาสตร์ ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:00 Wildlife
20:00 - 20:30 Knowledge Tank
20:30 - 21:00 I Am ฉัน(จะ)เป็น
21:00 - 21:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 3 ]
21:30 - 22:00 ใจก็รู้ดีว่า
22:00 - 23:00 True Innovation Awards 2013 : New Era
23:00 - 23:30 Wildlife
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
00:00 - 01:00 สารคดี
01:00 - 01:30 Animal Atlas Series 7
01:30 - 02:00 อาชีพนอกกระแส
02:00 - 02:30 Wildlife
02:30 - 03:00 Knowledge Tank
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม 4
06:00 - 06:30 ทำวัตรเช้า
06:30 - 07:00 เพลินเพลงธรรม
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 08:30 Wildlife
08:30 - 09:00 Knowledge Tank
09:00 - 09:30 Plook Education ป.2
09:30 - 10:30 วิทยสัประยุทธ์
10:30 - 11:00 I Am ฉัน(จะ)เป็น
11:00 - 12:00 The Faith ไม่เล่น อย่าลบหลู่
12:00 - 13:00 คนปั้นคน
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 14:00 World Documentary [ 2 ]
14:00 - 15:00 True Innovation Awards 2013 : New Era
15:00 - 15:30 อาชีพนอกกระแส
15:30 - 16:30 สารคดี
16:30 - 17:00 May I Help You ให้หนูช่วยนะ
17:00 - 18:00 World Documentary [ 2 ]
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:27 - 18:30 Good News
18:30 - 19:27 สอนศาสตร์ : วิทยาศาสตร์ ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:30 World Documentary [ 2 ]
20:30 - 21:30 The Faith ไม่เล่น อย่าลบหลู่
21:30 - 22:00 ปลุกจิต Kids อาสา [ 4 ]
22:00 - 23:00 วิทยสัประยุทธ์
23:00 - 00:00 World Documentary [ 2 ]
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 World Documentary [ 2 ]
00:00 - 00:30 I Am ฉัน(จะ)เป็น
00:30 - 01:00 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 3 ]
01:00 - 01:30 ใจก็รู้ดีว่า
01:30 - 02:00 New Heart New World Kids
02:00 - 03:00 World Documentary [ 2 ]
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม 4
06:00 - 06:30 ทำวัตรเช้า
06:30 - 07:00 เพลินเพลงธรรม
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 09:00 World Documentary [ 2 ]
09:00 - 09:30 Plook Education ป.3
09:30 - 10:30 สารคดี
10:30 - 11:00 อาชีพนอกกระแส
11:00 - 12:00 Megamind คิดการใหญ่ [ 9 ]
12:00 - 12:57 คนปั้นคน
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 14:00 Sparks of Inventation
14:00 - 15:00 วิทยสัประยุทธ์
15:00 - 15:30 Sound Shake
15:30 - 16:00 I Am ฉัน(จะ)เป็น
16:00 - 16:30 New Heart New World Kids
16:30 - 17:00 May I Help You ให้หนูช่วยนะ
17:00 - 18:00 Sparks of Inventation
18:00 - 18:27 เดินหน้าประเทศไทย
18:27 - 18:30 Good News
18:30 - 19:27 สอนศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:30 Sparks of Inventation
20:30 - 21:30 True Innovation Awards 2013 : New Era
21:30 - 22:00 อาชีพนอกกระแส
22:00 - 23:00 สารคดี
23:00 - 00:00 Sparks of Inventation
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 Sparks of Inventation
00:00 - 01:00 The Faith ไม่เล่น อย่าลบหลู่
01:00 - 02:00 วิทยสัประยุทธ์
02:00 - 03:00 Sparks of Inventation
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม 4
06:00 - 06:30 ทำวัตรเช้า
06:30 - 07:00 เพลินเพลงธรรม
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 09:00 Sparks of Inventation
09:00 - 09:30 Plook Education ป.1
09:30 - 10:00 I Am ฉัน(จะ)เป็น
10:00 - 10:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 3 ]
10:30 - 11:30 True Innovation Awards 2013 : New Era
11:30 - 12:00 New Heart New World Kids
12:00 - 12:57 คนปั้นคน
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 14:00 South Pacific
14:00 - 15:00 สารคดี
15:00 - 15:30 Animal Atlas Series 7
15:30 - 16:00 อาชีพนอกกระแส
16:00 - 16:30 Admissions Gang
16:30 - 17:00 May I Help You ให้หนูช่วยนะ
17:00 - 18:00 South Pacific
18:00 - 18:27 เดินหน้าประเทศไทย
18:27 - 18:30 Good News
18:30 - 19:27 สอนศาสตร์ : ภาษาไทย ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:30 South Pacific
20:30 - 21:30 วิทยสัประยุทธ์
21:30 - 22:00 Sound Shake
22:00 - 22:30 I Am ฉัน(จะ)เป็น
22:30 - 23:00 New Heart New World Kids
23:00 - 00:00 South Pacific
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 South Pacific
00:00 - 01:00 True Innovation Awards 2013 : New Era
01:00 - 02:00 สารคดี
02:00 - 05:00 South Pacific
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม 5
06:00 - 06:30 ทำวัตรเช้า
06:30 - 07:00 เพลินเพลงธรรม
07:00 - 07:57 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 09:00 South Pacific
09:00 - 09:30 Plook Education ป.2
09:30 - 10:30 The Faith ไม่เล่น อย่าลบหลู่
10:30 - 11:30 วิทยสัประยุทธ์
11:30 - 12:00 Sound Shake
12:00 - 12:57 คนปั้นคน
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 13:30 Wildlife
13:30 - 14:00 Knowledge Tank
14:00 - 14:30 I Am ฉัน(จะ)เป็น
14:30 - 15:00 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 3 ]
15:00 - 15:30 ใจก็รู้ดีว่า
15:30 - 16:30 True Innovation Awards 2013 : New Era
16:30 - 17:00 May I Help You ให้หนูช่วยนะ
17:00 - 17:30 Wildlife
17:30 - 18:00 Knowledge Tank
18:00 - 18:27 ปลุกจิต Kids อาสา [ 4 ]
18:27 - 18:30 Good News
18:30 - 19:27 สอนศาสตร์ : สังคมศึกษา ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:00 Wildlife
20:00 - 21:00 สารคดี
21:00 - 21:30 Wildlife
21:30 - 22:00 Knowledge Tank
22:00 - 22:30 Animal Atlas Series 7
22:30 - 23:00 อาชีพนอกกระแส
23:00 - 23:30 Wildlife
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
00:00 - 01:00 The Faith ไม่เล่น อย่าลบหลู่
01:30 - 02:00 ใจก็รู้ดีว่า
02:00 - 02:30 Wildlife
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม 5
06:00 - 06:30 ทำวัตรเช้า
06:30 - 07:00 เพลินเพลงธรรม
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
12:00 - 12:30 Admissions Gang
12:30 - 13:00 Sound Shake
13:00 - 13:30 Wildlife
13:30 - 14:00 Knowledge Tank
15:00 - 16:00 Megamind คิดการใหญ่ [ 9 ]
16:00 - 16:30 Sound Shake
16:30 - 17:00 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 3 ]
17:00 - 18:00 The Faith ไม่เล่น อย่าลบหลู่
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
20:00 - 20:30 Knowledge Tank
20:30 - 21:30 True Innovation Awards 2013 : New Era
21:30 - 22:00 I Am ฉัน(จะ)เป็น
22:00 - 22:30 ใจก็รู้ดีว่า
22:30 - 23:00 New Heart New World Kids
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
00:00 - 01:00 วิทยสัประยุทธ์
01:00 - 01:30 Wildlife
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม 5
06:00 - 06:30 ทำวัตรเช้า
06:30 - 07:00 เพลินเพลงธรรม
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
12:00 - 12:30 Sound Shake
12:30 - 13:00 Admissions Gang
13:00 - 14:00 World Documentary [ 2 ]
14:00 - 15:00 South Pacific
15:00 - 15:30 Animal Atlas Series 7
15:30 - 16:00 ปลุกจิต Kids อาสา [ 4 ]
16:00 - 17:00 True Innovation Awards 2013 : New Era
17:00 - 18:00 วิทยสัประยุทธ์
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:30 - 19:30 South Pacific
19:30 - 20:30 World Documentary [ 2 ]
20:30 - 21:30 The Faith ไม่เล่น อย่าลบหลู่
21:30 - 22:00 อาชีพนอกกระแส
22:00 - 23:00 สารคดี
23:00 - 00:00 South Pacific

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก truelife.com