วันจันทร์ที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา : 07:35 น.

ผังรายการทีวี ช่อง True4u

เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:30 - 01:30 ภาพยนตร์ ชุดดำ สัญญาณสยอง
01:30 - 02:00 ดิแอตติจูด
02:00 - 02:30 ไทยลีกเวิลด์
02:30 - 03:30 TNN News Focus
03:30 - 04:30 TNN Midnight News
04:29 - 05:00 อรุณธรรม
04:30 - 05:00 อรุณธรรม
05:00 - 05:30 สารคดีเล่าเรื่องในหลวง
05:30 - 05:55 มอนิ่ง สปอร์ต
05:55 - 08:57 สมาร์ทนิวส์ข่าวเช้า
08:57 - 09:00 บิซคลับ
09:00 - 11:15 ภาพยนตร์ ด้วยใจแห่งมิตร พิชิตทุกสิ่ง
11:15 - 11:45 ยิ้มมุมปาก
11:18 - 11:45 ยิ้มมุมปาก
11:45 - 13:00 สมาร์ทนิวส์ข่าวเที่ยง
13:00 - 14:00 ซุปตาร์พาทัวร์
14:00 - 15:30 สปอร์ต เวิลด์ คลาส
15:28 - 16:06 สีสันมรดกโลก
15:30 - 16:00 สีสันมรดกโลก
16:00 - 17:00 ซีรีส์ พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
16:06 - 17:00 ซีรีส์ พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
17:00 - 17:45 คน ชน ข่าว
17:45 - 18:00 ลุยกองข่าว
18:00 - 18:01 เพลงชาติไทย
18:01 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:30 - 19:00 ข่าวติดปาก
19:00 - 20:00 คนของพระราชา
19:55 - 20:20 ข่าวพระราชสำนัก
20:00 - 20:30 ข่าวพระราชสำนัก
20:20 - 21:30 ละครเทิดพระเกียรติ แผ่นดินนี้มีรัก
20:30 - 21:30 ละครเทิดพระเกียรติ แผ่นดินนี้มีรัก
21:30 - 22:00 สารคดีเล่าเรื่องในหลวง
21:58 - 22:26 สารคดีแผ่นดินวัยเยาว์
22:00 - 22:30 สารคดีแผ่นดินวัยเยาว์
22:26 - 23:00 สารคดีแผ่นดินวัยเยาว์
22:30 - 23:00 สารคดีแผ่นดินวัยเยาว์
23:00 - 23:30 ข่าวติดปาก
23:30 - 00:00 สมาร์ทนิวส์ข่าวดึก
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:30 - 00:00 สมาร์ทนิวส์ข่าวดึก
00:00 - 01:00 ละครเทิดพระเกียรติ แผ่นดินนี้มีรัก
01:00 - 01:30 สารคดีเล่าเรื่องในหลวง
01:30 - 02:30 สปอร์ต เวิลด์ คลาส
02:30 - 03:30 TNN News Focus
03:30 - 04:30 TNN Midnight News
04:30 - 05:00 อรุณธรรม
05:00 - 05:30 สารคดีเล่าเรื่องในหลวง
05:30 - 05:55 มอนิ่ง สปอร์ต
05:55 - 08:57 สมาร์ทนิวส์ข่าวเช้า
08:57 - 09:00 บิซคลับ
09:00 - 11:15 ภาพยนตร์ วันที่หัวใจซ่อนเจ็บ
11:15 - 11:45 สารคดีแผ่นดินวัยเยาว์
11:45 - 13:00 สมาร์ทนิวส์ข่าวเที่ยง
13:00 - 14:00 ละครเทิดพระเกียรติ แผ่นดินนี้มีรัก
14:00 - 14:30 สารคดีเล่าเรื่องในหลวง
14:30 - 15:30 สปอร์ต เวิลด์ คลาส
15:30 - 16:00 สีสันมรดกโลก
16:00 - 17:00 ซีรีส์ พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
17:00 - 17:45 คน ชน ข่าว
17:45 - 18:00 ลุยกองข่าว
18:00 - 18:01 เพลงชาติไทย
18:01 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:30 - 19:00 ข่าวติดปาก
19:00 - 20:00 คนของพระราชา
19:55 - 20:20 ข่าวพระราชสำนัก
20:00 - 20:30 ข่าวพระราชสำนัก
20:20 - 21:28 ละครเทิดพระเกียรติ ตามรอยพระราชา จากภูผา
20:30 - 21:30 ละครเทิดพระเกียรติ ตามรอยพระราชา จากภูผา
21:28 - 22:00 สารคดีเล่าเรื่องในหลวง
21:30 - 22:00 สารคดีเล่าเรื่องในหลวง
22:00 - 22:30 สารคดีแผ่นดินวัยเยาว์
22:30 - 23:00 สารคดีแผ่นดินวัยเยาว์
23:00 - 23:30 ข่าวติดปาก
23:30 - 00:00 สมาร์ทนิวส์ข่าวดึก
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:30 - 00:00 สมาร์ทนิวส์ข่าวดึก
00:00 - 01:00 ละครเทิดพระเกียรติ ตามรอยพระราชา จากภูผา
01:00 - 01:30 สารคดีเล่าเรื่องในหลวง
01:30 - 02:30 คนของพระราชา
02:30 - 03:30 TNN News Focus
03:30 - 04:30 TNN Midnight News
04:30 - 05:00 อรุณธรรม
05:00 - 05:30 สารคดีเล่าเรื่องในหลวง
05:30 - 05:55 มอนิ่ง สปอร์ต
05:55 - 08:57 สมาร์ทนิวส์ข่าวเช้า
08:57 - 09:00 บิซคลับ
09:00 - 11:15 ภาพยนตร์ โหมโรง
11:15 - 11:45 สารคดีแผ่นดินวัยเยาว์
11:45 - 13:00 สมาร์ทนิวส์ข่าวเที่ยง
13:00 - 14:00 ละครเทิดพระเกียรติ ตามรอยพระราชา จากภูผา
14:00 - 14:30 สารคดีเล่าเรื่องในหลวง
14:30 - 15:30 คนของพระราชา
15:30 - 16:00 สีสันมรดกโลก
16:00 - 20:00 พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ
20:00 - 20:30 ข่าวพระราชสำนัก
20:30 - 21:30 สารคดี ในหลวงในดวงใจ
21:30 - 23:30 ภาพยนตร์ โหมโรง
23:30 - 00:00 สมาร์ทนิวส์ข่าวดึก
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:30 - 00:00 สมาร์ทนิวส์ข่าวดึก
00:00 - 00:30 ภาพยนตร์คีตราชนิพนธ์ : ดาว
00:30 - 01:00 สารคดีพระราชดำริไร้พรมแดน
01:00 - 01:30 สารคดีแผ่นดินวัยเยาว์
01:30 - 02:30 คนของพระราชา
02:30 - 03:30 TNN News Focus
03:30 - 04:30 TNN Midnight News
04:30 - 05:00 อรุณธรรม
05:00 - 05:30 สารคดีเล่าเรื่องในหลวง
05:30 - 05:55 มอนิ่ง สปอร์ต
05:55 - 00:00 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
05:55 - 00:00 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
00:00 - 00:30 ภาพยนตร์คีตราชนิพนธ์ : ฝนตกที่ห้วยขาแข้ง
00:30 - 01:00 สารคดีพระราชดำริไร้พรมแดน
01:00 - 01:30 สารคดีแผ่นดินวัยเยาว์
01:30 - 02:30 คนของพระราชา
02:30 - 03:30 TNN News Focus
03:30 - 04:30 TNN Midnight News
04:30 - 05:00 อรุณธรรม
05:00 - 05:30 สารคดีเล่าเรื่องในหลวง
05:30 - 05:55 มอนิ่ง สปอร์ต
05:55 - 07:00 Smart News ข่าวเช้า
07:00 - 12:00 พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ
12:00 - 13:00 Smart News ข่าวเที่ยง
13:00 - 13:30 ภาพยนตร์คีตราชนิพนธ์ : ฝนตกที่ห้วยขาแข้ง
13:30 - 14:00 สารคดีพระราชดำริไร้พรมแดน
14:00 - 14:30 สารคดีแผ่นดินวัยเยาว์
14:30 - 15:30 คนของพระราชา
15:30 - 16:00 สีสันมรดกโลก
16:00 - 17:00 ซีรีส์ พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
17:00 - 17:45 คน ชน ข่าว
17:45 - 18:00 ลุยกองข่าว
18:00 - 18:01 เพลงชาติไทย
18:01 - 18:30 ภาพยนตร์คีตราชนิพนธ์ : ดาว
18:30 - 19:00 สารคดีพระราชดำริไร้พรมแดน
19:00 - 20:00 คนของพระราชา
20:00 - 20:15 ข่าวพระราชสำนัก
20:15 - 21:00 ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
21:00 - 23:30 ภ. พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลกลืมไม่ได้
23:30 - 00:00 สมาร์ทนิวส์ข่าวดึก
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:30 - 00:00 สมาร์ทนิวส์ข่าวดึก
00:00 - 00:30 แบงค็อก ยูไนเต็ด ทีวี
00:30 - 01:00 ไทยลีกเวิลด์
01:00 - 02:30 สปอร์ต เวิลด์ คลาส
02:30 - 03:30 TNN News Focus
03:30 - 04:30 TNN Midnight News
04:30 - 05:00 อรุณธรรม
05:00 - 05:45 คน ชน ข่าว
05:45 - 06:00 ลุยกองข่าว
06:00 - 06:30 สารคดีพิเศษ ชุดประโยชน์สุขของแผ่นดิน
06:30 - 07:00 สารคดีพระราชดำริไร้พรมแดน
07:00 - 08:00 คนของพระราชา
08:00 - 08:01 เพลงชาติไทย
08:01 - 08:30 ภาพยนตร์แอนิเมชั่น เรื่องพระมหาชนก
08:30 - 11:15 ภ. พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลกลืมไม่ได้
11:15 - 11:45 สารคดีเล่าเรื่องในหลวง
11:45 - 13:00 สมาร์ทนิวส์ข่าวเที่ยง
13:00 - 13:30 แซ่บ สด จี๊ด
13:30 - 14:00 สารคดีเล่าเรื่องในหลวง
14:00 - 15:00 ซุปตาร์พาทัวร์
15:00 - 16:15 สปอร์ต เวิลด์ คลาส วีกเอ็นด์
16:15 - 16:30 หัวใจนักสู้
16:30 - 20:00 พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ
20:00 - 20:30 ข่าวพระราชสำนัก
21:00 - 00:45 ภาพยนตร์ ไททานิค
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
21:00 - 00:45 ภาพยนตร์ ไททานิค
00:45 - 02:30 ภาพยนตร์ คนเหยียบยุติธรรม
02:30 - 03:30 TNN News Focus
03:30 - 04:30 TNN Midnight News
04:30 - 05:00 อรุณธรรม
05:00 - 05:45 คน ชน ข่าว
05:45 - 06:00 ลุยกองข่าว
06:00 - 06:30 สารคดีพิเศษ ชุดประโยชน์สุขของแผ่นดิน
06:30 - 07:00 สารคดีพระราชดำริไร้พรมแดน
07:00 - 08:00 คนของพระราชา
08:00 - 08:01 เพลงชาติไทย
08:01 - 08:30 ภาพยนตร์แอนิเมชั่น เรื่องพระมหาชนก
08:30 - 09:00 สารคดีเล่าเรื่องในหลวง
09:00 - 09:30 สารคดีเล่าเรื่องในหลวง
09:30 - 12:00 พระราชพิธีเลี้ยงพระ
12:00 - 13:00 Smart News ข่าวเที่ยง
13:00 - 13:30 ยิ้มมุมปาก
13:30 - 14:00 คาเฟ่ ออน เอิร์ท
14:00 - 14:30 สารคดีพระราชดำริไร้พรมแดน
14:30 - 15:00 สารคดีพิเศษ ชุดประโยชน์สุขของแผ่นดิน
15:00 - 16:30 สปอร์ต เวิลด์ คลาส วีกเอ็นด์
16:30 - 20:00 พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร
20:00 - 20:30 ข่าวพระราชสำนัก
21:00 - 23:15 ภาพยนตร์ อนาคอนด้า เลื้อยสยองโลก
23:30 - 01:30 After Shock 3D

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก truelife.com